profilovka G. Jančíková 1 5820aVážení spoluobčané,
Na podzim proběhly komunální volby a já jsem byla znovuzvolena starostkou tohoto města. Moc děkuji za vaši důvěru a přijímám tento post s obrovskou pokorou a respektem, leč radostně a s láskou.

Byla jsem starostkou v předchozích čtyřech letech a byly to pro mě roky velmi poučné a výchovné, náročné, ale přesto moc krásné. Věřím, že i v novém volebním období budeme pokračovat v podobně přátelském duchu a moje starostování bude pro vás, občany, přínosné.

Nechci vám zde slibovat, co všechno postavíme a vybudujeme, protože možná přijde další krize a my budeme rádi, že udržíme to, co máme, ale můžu vám slíbit, že se budu ze všech sil snažit pro vás pracovat tak, jak nejlépe budu umět.

Vy už z minulého volebního období víte, že dveře do mojí kanceláře jsou stále otevřené, že vařím docela dobrou kávu, a i když vám třeba nedokážu pomoct, tak si s vámi určitě ráda popovídám.

Nebojte se přijít zeptat, proč některé věci jsou tak, jak jsou, a nevěřte všemu, co slyšíte na ulici. Vždyť i sůl vypadá jak cukr. Ráda přivítám nové náměty či inovativní nápady na zlepšení života v tomto městečku. Je pochopitelné, že nejde všechno hned, ale je třeba s tím počítat v dlouhodobějším plánu. Například začít zpracovávat projekty či zajišťovat finance. Nebudujeme toto městečko jen pro sebe, ale pro příští generace. Říká se, že ten, kdo sází stromy, ač ví, že nebude moci spočinout v jejich stínu, alespoň začal chápat smysl života.

Dnešní doba je složitá. Dotýká se nás energetická krize a válka na Ukrajině. Ale pamatujme si, že to, co se děje, nás nemá vyděsit, ale probrat. Možná i díky tomu si pomalu začínáme vážit obyčejných malých věcí, které jsme brali jako samozřejmost.

Já pocházím z kamenické rodiny a jako malí jsme často jezdili s tatínkem po hřbitovech. On opravoval pomníky a my jsme mu pomáhali nebo jen tak chodili po hřbitově a četli si nápisy na hrobech. V mysli mi utkvěl jeden nápis, který nebyl na pomníku, ale na hřbitovní zdi. „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete jednou vy.“

Největší hodnotu má to, co jsme dokázali udělat pro druhé.

Blíží se Vánoce a s nimi spojená radost z narození Ježíška. Svátky klidu, míru a pokoje. S dětmi jsme zpívali krásnou písničku „ Obloha kabát si rozepla, a vločky začaly vířit, vojáci sedli si do tepla, přestali po sobě mířit.“ Moc bych si přála, abychom letošní Vánoce mohli strávit v teple a bez válek. Ohlédneme-li se za uplynulým rokem, vidíme kus svého života. Vidíme to, co se nám podařilo, i to, na co možná nejsme úplně nejpyšnější, ale v každém případě jsme o ty loňské zkušenosti moudřejší. Milí spoluobčané, přeji vám krásné pokojné Vánoce plné radosti a světla naděje. Pamatujte, že rozsvítíte-li pro druhého lampu, bude svítit i vám.
Vaše starostka
Gabriela Jančíková

Jančíková

Milí spoluobčané,

dnešní slovo starostky bych si dovolila začít sdílením radosti nad tím, že jsme se zase mohli dočkat léta. Nejsem pesimistka, myslím, že spíše naopak. Přesto pokaždé, když prožívám něco krásného, jako je v tomto případě slunečné léto, přemýšlím, kolik nám jich ještě bude přáno. Někomu možná ještě hodně a pro někoho může být toto léto létem posledním. Takový je život. Krásný, ale omezený v čase. Pojďme tedy radostně přijímat každý nový den a usmívat se na sebe. Neboť nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat jeden úsměv. A nikdo není tak bohatý, aby jej nepotřeboval. Nedávno jsem slyšela krásnou větu: „ Usmívej se, neboť úsměv stojí mnohem méně než elektřina, ale dává mnohem více světla.“ Upřímně…při dnešních cenách energií to vůbec není špatná rada . Buďme vděčni za každou úžasnou maličkost v našem životě, protože, ač se nám to někdy možná může zdát k neuvěření, je na světě spousta lidí, kteří nemají ani to, co máme my.

Vy dnes v  rukou držíte poslední vydání plumlovského zpravodaje v tomto volebním období a já se domnívám, že je to právě důkaz toho, že čas neuvěřitelně peláší a na nikoho nepočká.

V tomto zpravodaji se dočtete, mimo jiné, o čtyřech letech naši společné práce. O tom, že se jedná o skutečně společnou práci všech plumlovských zastupitelů, svědčí skutečnost, že na samotných jednáních bylo hlasováno shodně ve všech bodech téměř z 99%. Nebylo to pochopitelně vždy jednoduché, ale každému oficiálním zasedání vždy předcházely koordinační schůzky, kde byly sporné body diskutovány tak dlouho, dokud nebyl nalezen konsenzus.

Během těchto čtyř let jsme zažili jak dobu blahobytnou a poklidnou, tak dobu smutku a hrůzy z války na Ukrajině, zděšení při neustálém zdražování energii či dobu covidovou, která tak trochu zkreslila vnímání času. Dokonce svádí k  dělení historie na „před“ a „po „ covidu. Především v kulturní, společenské a sportovní oblasti je to výrazné. Přesto si ale myslím, že zvláště v Plumlově se podařilo po covidu znovu tyto oblasti nastartovat a velké poděkování patří všem, kteří to nevzdali. 

Poslední komunální volby proběhly první říjnový víkend roku 2018 a bylo zvoleno 15 zastupitelů z 6 politických stran. Pět z nich bylo na ustavujícím zastupitelstvu zvoleno všemi patnácti hlasy do Rady města Plumlova.
Gabriela Jančíková (KDU-ČSL) - starostka
Martin Hyndrich (Nezávislí) - místostarosta
Jiří Nezval (Nezávislí) - místostarosta
Ondřej Borský (Nadšenci pro Plumlov) - člen rady
Otakar Svoboda (TOP 09) člen rady
Rada města se scházela pravidelně každé druhé pondělí a zastupitelstvo v průměru jednou za dva měsíce.

Na samém počátku fungování si zastupitelstvo schválilo programové prohlášení, kterým jsme se celé čtyři roky řídili a snažili se naplňovat jednotlivé body.

Bylo tedy od začátku jasné, do kterých investic se pustíme, ale bylo nutné se vzájemně dohodnout v jakém pořadí. Pochopitelně nemalou roli v rozhodování hrály finanční možnosti města, dotační příležitosti a připravenost projektů. Příprava některých projektů může trvat týdny a příprava jiných, složitějších, měsíce či roky, protože je třeba získat stavební povolení a to může být někdy docela složité. Ne vždy město staví jen na vlastních pozemcích. Například u projektu vodovodu bylo třeba oslovit cca 120 vlastníků pozemků a získat jejich souhlasy. Takovýto projekt nejde udělat za měsíc.

Každý ze zastupitelů měl pochopitelně svůj názor na to, co udělat teď a co potom, ale rozpočet města na daný rok byl vždy jen jeden jediný. Ráda bych zde ze srdce poděkovala všem svým kolegům zastupitelům za vstřícnost, velkorysost a trpělivost, neboť jen díky tomu jsme mohli programové prohlášení téměř ze sta procent naplnit. Kdybychom se hádali, možná se hádáme dodnes…

Poděkování patří všem pracovníkům městského úřadu, protože ti odvedli naprosto špičkovou práci jak při složité administraci projektů, tak v době covidové, kdy organizovali obědy pro seniory, registraci očkování či zajišťování nákupů. Byla to doba náročná, ale přesto něčím krásná. Myslím, že právě v této době byla nejvíc vidět zářící dobrá srdce našich spoluobčanů a sousedů.

Dovolím si zde poděkovat všem ředitelům příspěvkových organizací města (ZŠ, MŠ, ZUŠ, Domov pro seniory Soběsuky a  Klubové zařízení) a potažmo všem zaměstnancům příspěvkových organizací za skvěle odvedenou práci. Děkuji za péči o město, péči o seniory i za výchovu a vzdělávání našich dětí. Děkuji všem našim plumlovským lékařům za skvělou spolupráci a obrovskou vstřícnost.

Děkuji všem spolkům za jejich spolkovou činnost, sportovcům za příkladnou reprezentaci města, hasičům za vždy vzornou připravenost a místnímu okrsku policie za péči o naše bezpečí.

Mohla bych jmenovat ještě dlouho. Během těch čtyř let jsem se setkala se spoustou lidí, poznala mnoho lidských osudů a vyplakala kaluže slz, ale zažila i neuvěřitelné salvy smíchu a neutuchající radost z vydařených věcí. Mnohému jsem se zde naučila.

Z  nemocnice jsem dávno věděla, že každý člověk má jiný práh bolesti, ale zde jsem si mohla ověřit, že každý člověk má svůj limit…limit citů, limit schopnosti se přizpůsobit a dokonce i limit schopnosti odpouštět či nenávidět.

Mnohokrát jsem si ověřila, že laskavostí člověk dokáže víc než silou a že ten, kdo uráží druhé, bojuje svůj vnitřní boj a není třeba se na něj hněvat. Mnohdy si zaslouží spíše politovat a povzbudit v jeho smutku.

Já jsem si zase v průběhu těch čtyř let mnohokrát prověřila svoji trpělivost a pevnost nervů. V kalendáři na pracovním stole mám napsanou jednu moudrou větu a tu každý rok opisuji do kalendáře nového…“Chvíle trpělivosti, ve chvíli plné vzteku, může zabránit stovkám chvil plných lítosti.“

 

Drazí sousedé, dovolte, abych poděkovala Vám všem za krásné čtyři roky, které jsem mohla s vámi prožít. Možná jsem nedokázala vyhovět či pomoct každému, ale věřte mi, že ani při největší snaze nelze vyhovět všem. Přesto jsem přesvědčena, že všechna naše jednání byla oboustranně vstřícná a uctivá.

Po celé čtyři roky jsem se Vás snažila povzbuzovat moudrými výroky moudrých lidí a dnes tomu nebude jinak… “ Vždycky se najde někdo, kdo po nás bude házet kameny…Záleží ale na nás, zda z nich postavíme zeď nebo most. A  když má člověk víc, než potřebuje, měl by postavit větší stůl a ne vyšší plot.“

Přeji vám, drazí sousedé, mnoho krásného. A co přinesou časy příští… uvidíme po volbách.

Vaše starostka
Gabriela Jančíková

Jančíková

Drazí spoluobčané,

Kdyby nebylo tmy, neviděli bychom hvězdy. Na začátku svého slova starostky bych ráda poděkovala vám všem, kteří jste v té ošklivé tmě války na Ukrajině dokázali projevit solidaritu lidem, kteří trpí a žijí ve strachu. Někteří možná jen díky vám zase mohou hvězdy spatřit. Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu…staré a stále pravdivé přísloví. A přidám ještě jedno, které mě nedávno oslovilo.“ Žádný člověk nestojí tak vysoko jako ten, který se sehne, aby pomohl druhým.“

Možností projevit solidaritu se nabízelo a nabízí spousty a i v Plumlově proběhla humanitární sbírka. Sešlo se veliké množství věcí, které byly postupně odváženy na slovensko-ukrajinskou hranici, kde stojí dlouhé hodiny či dny ve frontách maminky s dětmi utíkající před válkou. V našem městečku našlo v době vzniku tohoto článku, tedy 29. 3. 2022, azyl cca 30 lidí. Děti navštěvují základní a mateřskou školu a maminky řeší práci. Vážím si každého z vás, kdo jste ochotni těmto lidem jakkoliv pomáhat a nepodílíte se na dezinformacích o tom, jak nám ukrajinské matky berou práci a ukrajinské děti místa ve škole či školce. Všichni víme, že prozatím je práce dost a některé firmy by se již v minulých letech bez ukrajinských či jiných přeshraničních zaměstnanců neobešly. Taktéž je zatím možno bez větších problémů zapojit děti do základní a mateřské školy. Zde musím vyzdvihnout práci ředitelů našich školských zařízení (ZŠ, MŠ a ZUŠ) a potažmo poděkovat všem učitelům za skvělou práci. Ale je pochopitelné, že přijdou časy, kdy se budeme muset uskromnit.

Koordinátorem projektu „ Pomoc ukrajinským rodinám v Plumlově“ je paní Halina Fikarová,Jasinska tel.601 015 551,která sídlí na městském úřadě v Plumlově a lze ji kontaktovat. Stále také vybíráme humanitární vybavení.

Ve vzduchu je již cítit jaro a sluníčko nám prozářilo všechny špinavé a po zimě zašlé kouty města. Příroda se probouzí a my můžeme sledovat, jak všechno krásně kvete. Přišel čas jarního úklidu. Město již tradičně pořádá akci „ Ukliďme si Plumlov“ a já se na ni vždy moc těším. Do akce se každoročně zapojují plumlovské organizace a spolky a je neuvěřitelné, kolik odpadků a smetí se po Plumlově nasbírá. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kdo se podílíte na jarním úklidu města a dovolím si přidat slova jednoho mého kamaráda, bývalého zastupitele. Je lepší pořádek udržovat, než jej dělat.

S postupujícím jarem též začínají stavební a údržbové práce ve městě.

V prvním březnovém týdnu začala stavební firma s druhou etapou rekonstrukce chodníku u školy a zdravotního střediska v Plumlově. Stavební práce zde budou probíhat do května letošního roku. Jsem moc ráda, že se nám tuto rekonstrukci podařilo zrealizovat, neboť dopravní situace před školou a zdravotním střediskem již byla místy neúnosná a navíc vyřešíme odvodnění celé ulice do povrchové kanalizace. V nejbližší době by již měly být známy výsledky rozdělení dotací MMR a v případě, že budeme úspěšní, tak se hned v létě pustíme do navazující etapy opravy Wolkerovy ulice, která je též již ve velmi špatném stavu.

V tuto chvíli probíhá projekční příprava dalšího, navazujícího chodníku podél hlavní silnice na ulici Rudé Armády (od Kišků až ke škole) a projekční příprava chodníku ze Soběsuk do Žárovic. Na podzim bychom se potom ucházeli o dotační peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Z nově předlážděné plochy před kulturním domem se také mohou radovat Žarováci a návštěvníci kulturního domu v Žárovicích. Během dubna se také dočkáme nových schodů ke vstupním dveřím ke kulturnímu domu.

 

Již od podzimu probíhá výstavba kanalizace v Hamrách. Od 4. dubna jsou Hamry zcela uzavřeny a průjezd je možný po dohodě se stavbyvedoucím jen místním obyvatelům k jejich nemovitostem. Obslužnost autobusy je zajištěna v obou směrech vždy na točnu. Tato omezení budou zase v různých nuancích trvat do 31.10.2022. Moc prosím vás, občany Hamer, o trpělivost. Velice si vážím doposud skvělé spolupráce a vašeho pochopení. Myslím, že všechny vyvstalé nesrovnalosti a potíže byly vyřešeny k vaší spokojenosti a že budeme se stavební firmou i nadále dobře spolupracovat.

Do konce dubna bude uvedena do provozu budova osadního výboru v Hamrách, kde je kompletně zrekonstruované sociální zázemí včetně nových rozvodů k napojení na kanalizaci.

 

Dalším velkým projektem, kterým se město zabývá, a který se nám pomalu blíží ke stavebnímu povolení, je projekt rekonstrukce vodovodní sítě s novým přivaděčem z Vícova. Jedná se o složitý a potažmo velmi finančně náročný projekt, jehož důležitost je neoddiskutovatelná. Vodovod v Plumlově je starý bezmála 100 let a jeho totální rekonstrukce bude nevyhnutelná.

 

V průběhu měsíce dubna budeme pokládat žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení není v dobrém stavu a stále řešíme opravy nesvítících lamp. Projekt je rozdělen do několika etap a počítá s rekonstrukcí veřejného osvětlení v celém Plumlově i všech jeho místních částech.

Jsme v netrpělivém očekávání, jak dopadne naše žádost o dotaci na MMR na opravu WC v základní škole. Pokud uspějeme rekonstrukce proběhne v průběhu prázdnin.

Základní i mateřská škola se snaží o získání peněz z dotací MAS na rekonstrukci a vybavení jednotlivých tříd a město o získání dotace na výměnu oken ve společenském sále budovy STAVO.

Po skončení topné sezony se pustíme do výměny kotle na Zdravotním středisku v Plumlově a v budově osadního výboru v Soběsukách a v nejbližší době zahájíme bourání garáže u MŠ Na aleji, kde vzniknou nová parkovací místa. V Soběsukách řešíme výměny oken v bytech na bývalé škole a v průběhu jara dojde k nové výsadbě zeleně kolem pomníku padlých.

V Žárovicích v těchto dnech probíhá pokládka optické sítě.

 

Během podzimu budeme mít v rukou projekční dokumentaci na rekonstrukci hospodářské budovy MŠ Na stráži a budeme se pokoušet o dotační titul IROP.

Na březnovém zastupitelstvu byl, přes všechny složitosti a překážky, schválen nový územní plán. Vím, nemohli jsme vyhovět všem, ale to bohužel v naši branži ani nejde. Myslím, že jsme se snažili najít zlatou střední cestu. Starý územní plán byl starý 22 let a jeho znovuvytvoření bylo opravdu nevyhnutelné.

Co říci závěrem? Blíží se Velikonoce a s nimi spojená radost ze vzkříšení a probouzení nového života.

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem a symbolem naděje a lásky.

Říká se, že člověk je tak krásný, jak krásná je jeho duše. Tak velký, jak velké je jeho srdce. Tak silný, jak dokáže pomoci slabým. Tak šťastný, jak se umí těšit z maličkostí. Tak moudrý, aby inspiroval a zlepšil život ostatních.

Přeji vám všem, milí sousedé, abyste tak krásné, velké, silné, šťastné a moudré lidi často potkávali a sami se takovými každý den stávali. Na konci toho velikonočního příběhu zaznívá „ RADUJTE SE“…Nečekejte, že bude líp, nebo že bude něco jednodušší. Problémy budou vždycky, ale pojďme se radovat a být šťastni zrovna teď. Jinak se může stát, že to prostě nestihneme….

Radostné Velikonoce přeje

Vaše starostka
Gabriela Jančíková

Jančíková

Milí spoluobčané,

zdravím vás na prahu jara a dovoluji si sdělit několik informací k aktuálnímu dění. Jak již všichni z médií víme, na Ukrajině řádí válka a naše země hledá způsoby, jak pomoci. Starostové měst a obcí jsou informováni prostřednictvím krizových štábů, které způsoby pomoci koordinují.

Město Plumlov se zapojilo do humanitární sbírky prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a materiální sbírka bude zaslána přímo na slovensko-ukrajinskou hranici, kde se nachází velké množství uprchlíků, převážně žen a dětí. Jedná se tedy o konkrétní pomoc
konkrétním lidem. Humanitární vybavení, dle přiloženého letáku, vybíráme na Městském úřadě v Plumlově. První odvoz humanitárního vybavení na slovensko-ukrajinskou hranici proběhne v pátek 4.března ve 13hodin.

Případnou finanční pomoc, dle doporučení Krajského úřadu Olomouckého kraje, směřujte přes ověřené organizace jako je Český červený kříž, Charita, Člověk v tísni a podobně.

Ráda bych vás také v krátkosti informovala o dění v Plumlově.

V prvním březnovém týdnu začne stavební firma s druhou etapou rekonstrukce veřejného prostranství před školou a zdravotním střediskem. Tato stavba se neobejde bez některých nutných omezení, která budou v různé podobě trvat cca 3 měsíce. Moc prosím o jejich dodržování a o trpělivost. Pokud nám vyjde dotace z ministerstva pro místní rozvoj, pustili bychom se v letních měsících do rekonstrukce navazující Wolkerovy ulice. 

Již od podzimu probíhá výstavba kanalizace v Hamrách. Od 1. dubna budou Hamry zcela uzavřeny a průjezd bude možný jen místním obyvatelům k jejich nemovitostem. Obslužnost autobusy bude zajištěna v obou směrech vždy na točnu. Tato omezení budou zase v různých nuancích trvat do 31.10.2022. Moc prosím vás, občany Hamer, o trpělivost. Velice si vážím doposud skvělé spolupráce a vašeho pochopení. Myslím, že všechny vyvstalé nesrovnalosti a potíže byly vyřešeny k vaší spokojenosti a že budeme se stavební firmou i nadále dobře spolupracovat.

Do snad již necovidového jakžtakž normálu se nám vrací kultura a společenské akce. V neděli 20.března pořádáme v kulturním domě v Žárovicích karneval pro děti a následně poté v sobotu 2. dubna bychom na plumlovském zámku přivítali jaro a vynesli s dětmi zimu v podobě smrtky do Podhradského rybníka. Také bychom rádi po dvouleté covidové odmlce obnovili setkávání seniorů. Velikonoční setkání seniorů se uskuteční ve středu 6. dubna v zasedací místnosti městského úřadu.

O jednotlivých akcích vás budeme ještě podrobně informovat.

Ráda zakončuji svoje články nějakým citátem moudrých lidí a pro dnešní závěrečné slovo jsem vybrala moudro francouzské filmové herečky Juliette Binoche „Silný není ten, kdo dokáže pouhým pohledem složit někoho na lopatky, ale ten, kdo pouhým úsměvem někoho postaví na nohy.“

Moc vám všem přeji, abyste po vzoru Juliette byli silní a potkávali ve svém okolí jen samé silné lidi.

Vaše starostka
Gabriela Jančíková
Tel. 774 302 162

Jančíková

Milí spoluobčané,

Máme zde opět advent a s ním spojenou radost, kterou můžeme každoročně vidět v rozzářených dětských očích. To obrovské dětské těšení se na Ježíška a nasvícený stromeček jsou pro většinu nás, dospělých, vždy největšími vánočními dárky.

Již loňské Vánoce jsme prožili v přísných protiepidemiologických opatřeních a po mnohém nám bylo smutno. Najednou jsme zjistili, jak moc nám chybí předvánoční besídky, koncerty, zpívání koled na náměstí či prostá lidská setkávání, která, zahalena do vánoční magické atmosféry, mají pro každého z nás obrovský radostný náboj.

V současné chvíli epidemiologická situace není dobrá. Covid stále agresivněji útočí a v nemocnicích, kde se občas pohybuji, máme tísnivý pocit, že čím dál častěji nad námi vyhrává. Dle odborníků zde covid je a bude v poměrně agresivní podobě ještě další minimálně čtyři roky a nám nezbude, než se s ním naučit žít.

Asi nebude možné stále dokola žít v lockdownu, zavírat školy a obchody, divadla a nemoci se volně pohybovat, ale bude nutné stále a více dodržovat protiepidemiologická a hygienická opatření a pochopitelně se pokusit dosáhnout co největší proočkovanosti.

S kolegy radními jsme důkladně zvažovali, zda v této době na plumlovském náměstí uskutečnit slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kontaktovali jsme krajskou hygienickou stanici a do poslední chvíle hledali řešení, jak akci pro radost dětí uskutečnit za dodržení hygienických opatření, vyhlášených vládou ČR. Ale vyhlášením nouzového stavu bylo všechno jinak.
Rozsvícení vánočního stromečku muselo proběhnout bez veřejnosti. První adventní neděli alespoň zazněly z městského rozhlasu koledy a my si mohli tuto slavnostní chvíli připomenout a vzájemně na sebe myslet doma u svých adventních věnců. První adventní neděle byla opravdu překrásná. Venku napadla spousta sněhu a děti vyrazily k zimním radovánkám.

Vánoce jsou neodmyslitelně spojovány s pokorou, láskou a obdarováváním. Lidé jsou šťastni, že mohou být spolu.
Vzpomínám si na jednu vánoční příhodu, která se stala před mnoha lety, když jsem jako mladičká sestřička sloužila v nemocnici. Pamatuji si na jednu starou paní, která i přes všechny nemoci a bolesti byla veselá a milá a často nám povídala o svém životě. Přežila válku, prožila drsné zacházení komunistů a přesto nezatrpkla.

I když byla tak moc nemocná, měla slíbeno, že na vánoční svátky půjde domů. Všichni jsme věděli, že toto jsou její poslední Vánoce. Ze všech sil jsme se snažili, aby se domů mohla ještě podívat. S jejím manželem bylo domluveno, že si pro ni přijede na Štědrý den v poledne a na první svátek vánoční jí zase vrátí, protože nemohla být dlouho bez podpůrné nemocniční léčby. Byla neobyčejně šťastná, že může na propustku domů a s námi se loučila, jako bychom se už nikdy neměli vidět. Možná tušila že odchází ...opravdu domů. Druhý den přišel její manžel sám, aby nám sdělil, že jeho paní v noci pokojně zemřela. Každé z nás, sester, přinesl malý vánoční balíček i s osobním věnováním, které nám ještě před smrtí stihla napsat. Bylo mi tenkrát 19 let a v balíčku jsem měla skleněného andílka. Tato paní mi v mysli zůstala i za více než čtvrt století a každoročně si na ni vzpomenu, když věšíme na stromeček skleněného andílka. Co bylo napsáno v tom přáníčku už dávno nevím, ale myslím že něco jako……užívej si v životě malých věcí, jednoho dne se ohlédneš zpět a zjistíš, že byly velké….

Drazí sousedé,
ze srdce Vám přeji, abyste strávili krásné a poklidné Vánoce s dobrými lidmi a myšlenkou, že uděláte-li šťastným někoho druhého, uděláte šťastnými také sami sebe.

Vaše starostka
Gabriela Jančíková