předseda Kontrolního výboru města Plumlov
předseda stavební komise
člen zastupitelstva