předseda finančního výboru ZMP
člen zastupitelstva města