předseda OV Hamry
člen zastupitelstva města
předseda Osadního výboru Hamry