předsedkyně sboru pro občanské záležitosti
členka zastupitelstva města