předseda Kontrolního výboru ZMP
člen zastupitelstva města
předseda finančního výboru ZMP