předseda OV Soběsuky
člen zastupitelstva města
předseda osadního výboru Soběsuky