Jančíková

Drazí spoluobčané,
Dovolte, abych vás všechny pozdravila na začátku jara. Ještě zkraje tohoto týdne to s počasím vypadalo tak, že se tepla možná už ani nedočkáme, ale dnes je již jaro cítit ve vzduchu. Staré přísloví praví, že kam nemůže sluníčko, tam musí lékař. Pojďme toto přísloví maličko obrátit…kam chodí sluníčko, nemusí lékař…kéž by tomu takto bylo v této složité covidové době.
Život se za poslední dobu hodně změnil, ale rozhodně nezastavil. Lidé jsou z událostí posledního roku nervózní a podráždění a mnohdy dochází ke konfliktům, které pak možná mrzí obě strany. Všichni víme, jak těžko se již vyřčené slovo bere zpět a jak moc trpělivosti stojí obě strany toto ustát.
Moc vám přeji klidnou mysl…
Sluníčko nám zasvítilo do všech špinavých a zašlých koutů ve městě a je třeba se pustit do jarního úklidu.
Plumlov se již tradičně zapojuje do akce „Ukliďme si Česko“ a letos tomu nebude jinak. Pravda, bude to trošičku jiné, neboť každým rokem nám s úklidem pomáhala škola, školka, spolky a sdružení, které v této covidové době buďto nefungují vůbec nebo jen omezeně, ale přesto věřím, že akce proběhne za pomoci vás všech.
O tomto víkendu 26.3-28.3 2021 se objeví kontejnery na bioodpad, velkoobjemový odpad a elektroodpad na všech obvyklých místech v Plumlově a jeho místních částech. Tam můžete zavézt všechno, čeho se v domácnosti chcete zbavit a co vám hyzdí okolí domů.
Kontejnery jsou označeny a moc vás prosím, abyste alespoň v rámci možností odpad třídili. Sběrný dvůr a plumlovská kompostárna budou otevřeny jako obvykle každou sobotu od 8 do 12 hodin.
Do sběru odpadků se zapojují skauti, mladí hasiči ze Soběsuk, hasiči z Hamer, děti z dětského domova, asistenti ze školy a zaměstnanci městského úřadu.
Mám velkou radost z každé nabídnuté pomoci a každého nápadu, který přispěje ke zvelebení tohoto městečka.
Technické služby vyjíždějí s čistícím vozem, osadíme náměstí kytičkami a ozdobíme velikonočními stromečky, které nám vyrobily asistentky a vychovatelky ze školy společně s dětmi z dětského domova.
Je to alespoň takové malé připomenutí již druhých covidových Velikonoc.

Ještě jednou vám všem moc děkuji za péči o okolí vašich domovů a přeji krásné slunné jaro.

Vaše starostka
Gabriela Jančíková

Jančíková

Drazí spoluobčané,

je doba adventní a my se opět ocitáme na prahu Vánoc. Rok zase uběhl jako voda a nejspíš není třeba se rozepisovat o tom, že byl ve všech oblastech netradiční a netypický. Nechci vám na tomto místě psát o tom, co všechno muselo být vlivem krizového stavu zrušeno, a tedy vůbec nebylo, ale ráda bych vám napsala o tom, co bylo a dá-li Pán Bůh, tak ještě bude. Zkrátka a dobře, moje slovo nebude jen o tom, co nám covid vzal (toho je plný internet), ale především o tom, co nám naopak dal.

Pochopitelně mě velmi zasáhla zpráva paní matrikářky, že v Plumlově během jednoho měsíce zemřelo 12 lidí (to je za jeden jediný měsíc přesně polovina úmrtí celého loňského roku), ale tím spíše si člověk uvědomí, co je a co není v životě důležité. Jak moc znamená být a jak pomíjivé je mít.

Kdo by tomu byl věřil, že takto zpomalíme své uspěchané životy a začneme se mnohem více než věcem, věnovat duši. Místo nájezdů na obchodní centra, která byla vlivem pandemie zavřená, jsme začali více chodit do přírody a sledovat krásy světa. Tak jak to dělávaly naše babičky, pečeme doma cukroví a vyrábíme adventní věnečky a svícny.

Ani pro nás, na městském úřadě, nebyla doba covidu úplně jednoduchá, protože až na světlé výjimky jsme si nemocí prošli všichni a někteří i středně těžkou formou s nutností hospitalizace v nemocnici. Jsem moc ráda, že jsme se tu opět všichni sešli a jsme vám plně k dispozici.

Ráda bych se s vámi podělila o jednu zkušenost, která nebývale obohatila moji osobu, za kterou jsem paradoxně covidu vděčná, a která by mě možná v poklidné době nikdy nepotkala.

Náš soběsucký domov pro seniory postihla personální krize a bylo nutné zajistit jeho provoz. Jsem zdravotní sestra, a proto jsem nabídla své služby na překlenutí této těžké doby. Nikdy jsem v sociálních službách nepracovala, vždy jsem se pohybovala jen v intenzivní medicíně, měla jsem strach, ale byla to nutnost. Neznala jsem domovský personál a myslela si, že neznám ani větší část klientů. Ale opak byl pravdou. Hned z první služby jsem odcházela nadšená. V domově byla spousta lidí, které jsem buďto znala nebo si je z Plumlova pamatovala a spousta dalších, se kterými jsem se velmi rychle poznala a troufám si říct, že i spřátelila. Seznámila jsem se s personálem a poznala skvělé sestry a ošetřovatelky, které dělají kolem klientů úplně obyčejné věci s neobyčejnou láskou.

Setkala jsem se s obrovskou lidskou pokorou, která vyzařovala z místních babiček a dědečků. Při povídání s nimi jsem si stále a více uvědomovala, co je a není v životě důležité. Začala jsem mnohem více vnímat důležitost současného okamžiku a spolu s nimi jsem se radovala z malých věcí. Pochopila jsem, že pro ně je důležité to tady a teď. Myslím, že už dlouho jsem o ničem nemluvila s takovým zaujetím jako o tomto zážitku. Díky této zkušenosti jsem zase o kousek pokornější. Myslím, že o letošních Vánocích mě budou nechávat chladnou malichernosti a hloupé problémy (ať už křivý stromeček nebo připálené cukroví), a mnohem víc se budu dojímat krásou a vůní Vánoc samotných.

Jak jsem již psala na začátku, doba je zvláštní a velmi nepřehledná. V současné chvíli, při psaní tohoto článku, vůbec nevím, co bude či nebude povoleno o vánočních svátcích a v jakém stupni pohotovosti se bude nacházet protiepidemiologický systém ČR. Zda bude možné se potkat třeba na zámku nebo na půlnoční mši. Uvidíme, co nám doba přinese. Pojďme se tedy letos o Vánocích radovat z maličkostí. Kdosi moudrý kdysi řekl, že štěstí není o tom, kolik toho máme, ale kolik radosti nám to přinese. A člověk, který není spokojený s tím, co má, nebyl by spokojený ani s tím, co by chtěl.

 

Milí sousedé, přeji vám všem krásné pohodové Vánoce, plné radosti, neboť, jak říkali naši moudří předkové, když se lidé radují, jsou vždycky dobří, zatímco když se snaží být dobří, málokdy se radují.

Požehnané Vánoce Vám přeje Vaše starostka

Gabriela Jančíková

 

PF2021 9fea9

starostka2 69985

Milí spoluobčané,

Velikonoce mám každoročně spojené s krásným jarem, kdy všechno začíná kvést a sluníčko lidem pozvedá náladu. Toto jaro je poněkud smutné. Smutné proto, že nás svírá strach z koronavirové infekce. Jsme zavřeni v karanténě a přemýšlíme, jak to bude s námi dál. Bojíme se o své blízké a bojíme se sami o své zdraví. Ven smíme jen v nutných případech a s rouškou na ústech. Je to zvláštní nová situace, kterou jsme nikdo z nás nikdy nezažili, a kterou jsme si nevybrali.

Když jsem v osmdesátých letech chodila do základní školy, měli jsme různá branná cvičení a učili se nosit plynové masky. Byli jsme děti a měli jsme z toho velkou legraci. Na druhou stranu, když jsme se učili o biologických zbraních, pociťovali jsme obavu z toho, že bychom to přece jen v naší vyspělé a přetechnizované společnosti mohli zažít.

Je tomu už víc jak třicet let a společnost je daleko vyspělejší a přetechnizovanější. Vždyť přece umíme skoro všechno. Na jedné straně planety zmáčkneme čudlík a na druhé se rozsvítí světlo a bonusem všichni obyvatelé té zrovna rozsvícené části zeměkoule dostanou ve stejný čas SMS zprávu, že světlo už svítí….neuvěřitelné…

Mysleli jsme si, že nás nic nemůže překvapit. O to větší bylo naše zděšení, když se mezi zdravotníky začalo mluvit o novém viru COVID-19. První zprávy přišly v prosinci minulého roku z Číny a pravděpodobně nikoho z nás by v té době nenapadlo, že v průběhu dvou měsíců se toto nové slovo

„ KORONAVIRUS“ bude skloňovat, i v naši zemi, ve všech pádech.

Když se v březnu zavíraly školy, mnozí jsme tak trošku kroutili hlavou…no třeba nebude tak zle…po krátké době byla vyhlášena celonárodní karanténa a vyšlo nařízení nevycházet z domu bez ochranné roušky. Mezi lidmi začal panovat strach.

Tyto chvíle jsou vždy velmi nepříjemné a s prohlubující se obavou přibývá nervozity. Politici vyzývají lidi, aby nepropadali panice, ale tímto sdělením možná paniku naopak vyvolávají. Lidé běhají po obchodech a nakupují trvanlivé potraviny. Stojí se dlouhá fronta u lékárny, kde zrovinka paní magistra umíchala dezinfekci na ruce, protože dezinfekční gely jsou nedostatkovým zbožím.

Respirátory a jednorázové roušky nemají ani zdravotníci na vysoce specializovaných pracovištích nemocnic a lidé začínají šít látkové roušky.

Seniorům je doporučeno nevycházet z domu, protože jsou nejohroženější skupinou a strhne se vlna solidarity. Ano, takové situace jsou i pro největšího pesimistu chvílemi, kdy musí uznat, že na tom nejsme, jako lidi, zase tak špatně. Nakonec všechno zlé je pro něco dobré.

Setkala jsem se s velkým množstvím solidarity a zájmu o ostatní. Z podatelny městského úřadu se stala výdejna roušek a každým dnem přibyla další švadlenka, která s úsměvem na rtech přinesla svoje výtvory na rozdávání potřebným. V jednu chvíli jsme měli tolik roušek, že jsme mohli zásobit nejen náš soběsucký domov pro seniory, ale také prostějovskou a olomouckou fakultní nemocnici.

Velké poděkování patří všem, kdo se do šití zapojili, a protože není ještě konec karantény, možná budou vaše služby ještě zapotřebí.

Díky dobrovolníkům jsme začali obstarávat seniorům léky a nákupy a školní kuchyni jsme v nouzovém stavu zabavili na vaření obědů pro občany. A aby toho milého nebylo málo, učitelé, kterým stát zavřel na dobu neurčitou školu, rozvážejí obědy do jednotlivých domácností. A protože jejich úsměv není přes roušku vidět, usmívají se alespoň očima.

Velmi si vážím této pomoci a velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kterých je v současné době dokonce víc, než těch potřebných.

Vážím si všech vás, kteří do paniky a hysterie vnášíte klid a pomáháte těm, kteří vaši pomoc potřebují.

Nikdo si v tuto chvíli asi neumí představit, jak velký dopad bude mít tento stav na naši ekonomiku a kolik bude těch, kteří možná i přijdou o práci.

Je až k neuvěření, kolik věcí najednou není. Lidé jsou doma v karanténě. Najednou jaksi všechno počká. Ještě nedávno měli lidé přeplněné kalendáře a najednou nic. Karanténa nás uzamkla v našich domovech. Není žádná kultura a nekoná se žádná společenská akce. Možná je to právě ta chvíle, kdy se můžeme věnovat sobě navzájem.

Situace se mění každým dnem a to, co platilo včera, nemusí platit dnes. Každou hodinou přibývá nakažených v závislosti na vyšetřených. Přibývá vyléčených, ale také těch, kteří této nemoci podlehli.

Šíření infekce můžeme zabránit disciplinovaností, poctivým nošením roušky a dodržováním hygienických předpisů. Každý den naši zaměstnanci dezinfikují zastávky a veřejná místa.

Život se díky koronaviru zpomalil, ale rozhodně nezastavil.

Věřím, že v příštích několika málo týdnech se podaří šíření viru zbrzdit a život se začne vracet zpět.

Nebude to návrat jednoduchý a všichni cítíme, že nebudou už některé věci jako dřív. Já, protože jsem nenapravitelná optimistka, věřím, že budeme alespoň o tuto drsnou zkušenost moudřejší a lepší.

                                                                                                                  Vaše starostka

                                                                                                                   Gabriela Jančíková

Jančíková

Drazí spoluobčané,

Těžko se mi o tom píše, a moc ráda bych vám napsala něco milého, ale bohužel se naplnily obavy hygieniků a my opět bojujeme s koronavirovou infekcí. Naše země se stejně jako na jaře,

 ocitla v krizovém stavu. Ještě minulý týden se zdálo, že snad nebude tak zle, ale zavření škol nesvědčí o ničem dobrém. Jsme pod velkým mediálním tlakem, a mnohdy ani nevíme, co si o koronavirové krizi myslet. Slyšíme spousty diametrálně odlišných názoru od lidí, které považujeme za odborníky a jsme nazlobeni, protože jim pořádně nerozumíme. Sama za sebe, byť jsem zdravotník, a s koronavirem v několika podobách jsem se setkala, musím říct, že opravdu nezávidím těm, kteří musí dělat taková rozhodnutí, která zásadně mění životy nás všech.

O co bych si vás, ze své pozice, dovolila požádat, je dodržování všech opatření a hygienických nařízení, které vydává ministerstvo zdravotnictví.

Všichni víme, že nejvíce ohroženou skupinou obyvatel jsou senioři a lidé chronicky nemocní. Buďme k nim prosím ohleduplní a dodržujme pravidlo všech tří R. RUCE- ROUŠKY- ROZESTUPY, a snažme se co nejvíc zamezit šíření nákazy. Sama dobře vím , jak je nošení ochranných roušek obtěžující , ale prosím, vydržme to. Je to jistá šance, že se nákaza nebude tolik šířit a my se budeme moci vrátit k běžnému životu.

Stejně jako na jaře jsme připraveni vám s čímkoliv pomoci. Nebojte se nás kontaktovat. Nebudete na to sami.

Všem potřebným jsme schopni zajistit nákup potravin a donos léků do domu. Stačí zavolat na podatelnu městského úřadu nebo přímo na můj telefon a my vše potřebné zajistíme.

V nouzovém stavu jsme připravili pro všechny občany možnost dovozu obědů. Protože se nám školní kuchyně ocitla v karanténě, zajistili jsme vaření jídel na hotelu Zlechov a klubové zařízení ve spolupráci s asistenty ZŠ se budou starat o jeho distribuci do domácností.

Ve středu se zavírají ZŠ v celé republice a děti přecházejí na distanční výuku. Nezávidím to ani jím ani jejich učitelům, ale nezbývá než vydržet. ZŠ získala z ministerstva školství peníze na nákup počítačů  a snaží se potřebným žákům půjčovat notebooky pro výuku domů.

Mateřská škole bude fungovat v normálním režimu, pokud ministerstvo školství nerozhodne jinak.

Městský úřad dle nařízení vlády mění provozní dobu pro veřejnost pouze na 10 hodin v týdnu, tedy  v pondělí 7-12 hod. a ve středu 12-17 hod. Je-li to možné, komunikujte prosím mailem a telefonem.

Zaměstnanci technických služeb pravidelně dezinfikují zastávky a veřejná místa.

Sledujte naše webové stránky a Facebook města Plumlova, kde naleznete všechny aktuální informace.

Závěrem snad malá informace týkající se investičních akci ve městě, od pondělí 19.10.2020 začínáme s opravou havarijního stavu kanalizace u Bidelce. Realizační firma rozkope chodník a jednu polovinu silnice. Průjezd v obou směrech zajistí semafory. Nebude to komfortní záležitost, ale nelze tuto opravu zorganizovat jinak. Kanalizace v těchto místech je problém již spoustu let, a její řádná oprava je nevyhnutelná.  V letošním roce se nám podařilo na tuto rekonstrukci získat dotační peníze.

Moc vás tedy prosím o trpělivost a schovívavost během této rekonstrukce.

Přeji vám krásný podzim.

Vaše starostka

Gabriela Jančíková

Tel. 774 302 162

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

slovo starostky brezen 2020

Drazí spoluobčané,
moc jsem se těšila na jaro a na něco pozitivního, co bych vám ráda, v tomto okénku „slovo starostky“ sdělila. Venku se to začíná krásně zelenat a jsou vidět první krokusy a sněženky. Sluníčko už místy i příjemně hřeje a pod okny zpívají ptáčci. Jsem velkým milovníkem jara a dokázala bych o něm dlouho psát a snít..

Letošní jaro je ale v malinko zvláštním a zmateném duchu.

Mezi lidmi se šíři strach z nákazy COVID - 19. Hromadně se ruší kulturní a společenské akce, je zavřená škola a občané jsou vyzývání k tomu, aby zbytečně nechodili na veřejná místa. V některých obchodech jsou poloprázdné regály a z dezinfekčního gelu na ruce se stalo podpultové zboží. Je to zvláštní situace, kterou jsme tu ještě neměli. Ve škole jsme se učili o všech možných morových epidemiích, ale to je tak dávná historie, že jsme si ani neuměli představit, že by se mohla někdy opakovat. Vždyť máme tak vyspělé zdravotnictví…ano máme, ale jak vidno, na některé věci jsme pořád krátcí. Pandemie - hromadný výskyt infekčního onemocnění postihující obyvatelstvo bez prostorového omezení, bylo pro nás téměř cizí slovo. Ano, často čteme, kolik lidí ročně zemře na chřipku a jak těžký průběh taková chřipka může mít, nicméně nikdy nedošla mezinárodní situace tak daleko, že by jednotlivé státy přistupovaly k tak razantním opatřením.

Situace je nepřehledná a budoucnost tohoto stavu nejistá. Ani my, starostové obcí a měst nemáme žádné zvláštní a speciální informace. Jsme informováni z Ministerstva zdravotnictví a z Krajského úřadu Olomouckého kraje, formou vyhlášky o mimořádných opatřeních, které zveřejnujeme na našich webových stránkách a úředních deskách. Situace se vyvíjí a mění každým dnem. I já jsem si ještě předevčírem myslela, že je to možná zbytečně nafouknutá bublina. Dnes, po přečtení všemožných článků a absolvování mnoha telefonických hovorů, jsem osobně přesvědčena o tom, že je to skutečná šance, jak šíření této nákazy, která má u každého jedince jiný průběh, zabránit.

Ráda bych Vás z tohoto místa i já vyzvala k co největší opatrnosti, ale také ke klidnému přístupu k věci. Vím, že mnozí z vás, především z řad seniorů, máte strach vycházet ven a potřebovali byste třeba obstarat léky či nakoupit. Sbor pro občanské záležitosti vám tuto službu nabízí. Nebojte se na nás obrátit, a klidně zavolejte na podatelnu Městského úřadu Plumlov.

Každý den jsme v kontaktu s vedením ZŠ a ZUŠ, které jsou na dobu neurčitou uzavřeny. Žáci dostávají domácí úkoly přes sociální sítě a v obou školách probíhá úklid a kompletní dezinfekce. Vedení domova pro seniory vyhlásilo zákaz návštěv a zvýšilo bezpečnostní opatření. Mateřská školka omezuje provoz v návaznosti na menší počet přihlášených dětí. Jak dlouho bude tento stav trvat, nikdo neví, ale nezbývá než být trpěliví.

Budu-li mít jakékoliv informace, budu vás o nich neprodleně informovat.

Přeji vám klidnou mysl a věřím, že i to jarní sluníčko přispěje k vaši lepší náladě.

 Vaše starostka

Gabriela Jančíková

starostka2 69985Milí spoluobčané,

léto je již v plném proudu a mnozí z vás trávíte dovolenou. V nedávné době jsme zažili výjimečnou krizovou situaci, kterou nepamatuje několik generací před námi. Koronavirová krize zasáhla prakticky celý svět a je jasné, že ještě není vyhráno. A jaké že bude mít následky? To si nejspíš zatím neumíme v plné míře představit.

Museli jsme se vzdát mnohých věcí, ale zase měli prostor přemýšlet o životě a případně si v mysli rozdělit věci na důležité a věci méně důležité a také jsme si mnohého začali více vážit.

Zrušeny musely být různé kulturní akce, na které jsme se těšili a místo vzájemného setkávání jsme byli uvězněni v karanténě.

Některé akce proběhnou na podzim a jiné prostě počkají do dalšího roku.

Oslavy 105. výročí ZŠ budou na podzim jistě ještě krásnější, protože slavnostně otevřeme i nově opravené prostory ZŠ. Rekonstrukce školy probíhá právě teď, o prázdninách, a objem peněz na tuto investiční akci, cca 10 mil., je z velké části hrazen z dotačních peněz a Floriánské slavnosti spojíme s novým hasičským autem pro zásahovou jednotku, které je právě nyní ve výrobě.

Pokoronavirová krize se pochopitelně dotkne i obecních a městských rozpočtů, a představitelům měst a obcí nezbude nic jiného, než přehodnotit priority.

Nicméně pokračujeme v rozběhnutých stavbách a získávání dotačních peněz na připravené projekty.

Některé věci budou mít následkem krize zpoždění, ale to myslím lze pochopit.

Se zpožděním bude dokončen chodník v Soběsukách, kde stavbařům způsobila potíže nejen krize, ale také velká voda při stavbě mostu. Tato akce by měla být dokončena do podzimu.

Zde bych se ráda ještě na chvíli zastavila a uvedla na pravou míru diskutovaný problém přestěhování zastávky.

Projekt chodníku je starý téměř čtyři roky a dotovaný z peněz SFDI. Jedná se totiž o dopravní stavbu, tudíž se k ní musí vyjádřit nejen majitel silnice, což je v tomto případě Správa a údržba silnic, ale také dopravní inspektorát a odbor dopravy. Město sice může dát, a dalo, požadavek na to, kde by zastávku chtělo mít, ale pokud tyto orgány rozhodnou jinak, musí si investor vybrat, zda odstoupí od projektu, nebo na úkor zastávky, postaví nový chodník, který Soběsuky již velmi potřebovaly. Jsem moc ráda, že se podařilo peníze získat a chodník je téměř vybudovaný. Rádi bychom v tomto duchu pokračovali a v další etapě postavili chodník až do Žárovic.

Z fondu dopravní infrastruktury se nám podařilo sehnat i další peníze, a to na opravu a dostavbu chodníku od plumlovského kina až na hřbitov. Tato stavba se bude realizovat v příštím roce a měla by vyřešit i problém pro chodce nebezpečné křižovatky u Bidelce.

Stavba cyklostezky je též v plném proudu, ale i zde očekáváme jisté zpoždění. A to nejen v důsledku krize, ale též komplikace při stavbě mostní konstrukce. Původní projekt počítal s dovezením hotového prefabrikovaného mostu až na místo. Během stavby se od této myšlenky ustoupilo a most se bude montovat na místě. Tento projekt je dotován z několika zdrojů, přičemž největší podíl peněz jsme získali z IROPu, cca 16 mil., dále z Olomouckého kraje 2,5 mil. Od obce Mostkovice 2 mil. a od města Prostějova 0.5 mil. Cena celé stavby je cca 28 mil.

Máme hotový projekt na odkanalizování Hamer, podanou žádost o dotaci na OPŽP. Uspějeme-li, měli bychom příští rok začít s realizací. Tato investiční akce je v objemu cca 40 mil. Kč a netrpělivě čekáme na vyhodnocení žádosti. Hodnotící komise by měla zasednout v září.

Pro hamerské děti mám ale jednu moc dobrou zprávu! Na podzim budeme budovat nové dětské hřiště. Mám z toho obrovskou radost a moc se na něj těším.

Po mnohaletém úsilí se nám podařilo získat dotaci z MMR a nové hřiště bude vybudováno nákladem cca 430 tis. KČ.

Letos ještě proběhne další etapa odkanalizování kempu Žralok za 1.5 mil. A tento projekt je podpořen z 50% dotací Olomouckého kraje na podporu turismu.

Olomoucký kraj a ministerstvo kultury nám též přispěli na plumlovský zámek a letos se pouštíme do rekonstrukce sochy před vstupní branou a první etapy opravy bašty. Zde nám bohužel pořád poněkud stagnuje boj o Národní kulturní památku, ale jsem v kontaktu s ministerstvem kultury a komise odborníků, která má rozhodnout, stále ještě nezasedla. Nezbývá než čekat, neb nic dalšího v tomto ohledu není v naší moci.

V nebližší době budeme mít v rukou stavební povolení na výstavbu kanalizace na Běliskách. Je to poslední část Plumlova, kde kanalizace zatím není. O získání peněz na tento projekt budeme usilovat v příštím roce v dotačních titulech Olomouckého kraje.

Dalším důležitým projektem, na kterém se intenzivně pracuje, je projekt obnovy vodovodní sítě. Plumlov má stoletý vodovod a je nezbytně nutné začít s jeho postupnou rekonstrukcí. Projekt počítá s výstavbou nového vodojemu a nového přivaděče vody. Projekt bude plně hrazen z fondu obnovy vodovodní sítě a bude stát téměř 2 mil. Kč.

Během prázdnin se ještě pustíme do opravy rozbitých silnic a další části protipovodňových opatření v Žárovicích.

Na závěr bych se s vámi ráda podělila ještě o jednu radostnou událost.

Město Plumlov získalo v letošním roce, díky vaší zodpovědnosti, první místo v krajské soutěži nejlepších třídičů odpadů „O keramickou popelnici“. Slavnostní ceremoniál proběhne v září v sále plumlovského zámku.

Mám velikou radost, že většina plumlovských občanů již pochopila smysl třídění odpadů a staví se k němu takto zodpovědně.

Přeji Vám všem a každému zvlášť krásný zbytek léta.