Z důvodu provádění stavebních prací-výstavby kanalizace v obci Hamry sděluje autobusový dopravce (ARRIVA Autobusy, a.s.) , že „cyklobusem “ - linkou 780432 – Prostějov -Protivanov-Boskovice, spoj 203 a 204 nebude v období květen-listopad 2022 obsluhována zastávka Hamry, točna. Děkujeme za pochopení.


Sběrný dvůr v Plumlově je otevřen každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Komunitní kompostárna v Plumlově (v areálu ZOD Plumlov) je otevřena každé pondělí, středu a pátek v době od 15.00 do 18.00 hodin a každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Více zde.