V lednu 2022 proběhla Tříkrálová sbírka. Všem kteří se zúčastnili ať už jako koledníci i všem kteří přispěli do této sbírky moc děkujeme.

Celkem bylo vybráno: 42 273,- Kč

V Plumlově 31 223,- Kč
V Soběsukách 6 593,- Kč
V Žárovicích 4 457,- Kč
V Hamrech se sbírky neúčastnili 0,- kč