Územní rozhodnutí o umístění stavby "přeložka (přístavba) komunikačního vedení, část náves+ č.p.360 Malé Hradisko", Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 16.06.2010

Sejmuto: 03.07.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin