Úřední deska

Záměry města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.11.2021 13.12.2021 Záměr pronájmu nebytových prostor-budovy na pozemku p.č. 1085 v k.ú. Plumlov
Admin
23.11.2021 09.12.2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 138/5 v k.ú. Žárovice
Admin
30.08.2019 31.12.2021 Realizace projektu Cyklostezka Plumlov-Mostkovice, atraktivní přehrada
Admin

Stavební odbor

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.12.2021 01.12.2023 Žádost o potvrzení o účelu stavby (§125 odst.2 stavebního zákona)
Stavební odbor
26.11.2021 12.12.2021 Kolaudační souhlas, distribuční síť VN, Niva-Vysočany
Stavební odbor
13.02.2018 - Kolaudace rodinných domů - po 1.1.2018
Admin

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.11.2021 17.12.2021 Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2022
Admin
24.11.2021 30.04.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – pravidla rozpočtového provizoria – 2022
Admin
24.11.2021 31.12.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.4/2021
Admin
21.10.2021 31.12.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.3/2021
Admin
29.09.2021 31.12.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov-rozpočtové opatření č.2/2021
Admin
27.08.2021 31.12.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov-rozpočtové opatření č.1/2021
Admin
16.04.2021 01.07.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený Závěrečný účet za rok 2020
Admin
16.04.2021 31.12.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
16.04.2021 31.12.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
Admin

Rozpočet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.11.2021 14.12.2021 Město Plumlov – návrh rozpočtu na rok 2022
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Město Plumlov – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – návrh rozpočtu na rok 2022
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Mateřská škola Plumlov, p.o. – návrh rozpočtu na rok 2022
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Mateřská škola Plumlov, p.o. – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – návrh rozpočtu na rok 2022
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – návrh rozpočtu na rok 2022
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – návrh rozpočtu na rok 2022
Admin
24.11.2021 14.12.2021 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
30.12.2020 31.12.2021 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
30.12.2020 31.12.2023 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-3
Admin
30.12.2020 31.12.2021 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
30.12.2020 31.12.2023 Mateřská škola Plumlov, p.o. - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-3
Admin
30.12.2020 31.12.2021 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
30.12.2020 31.12.2023 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-3
Admin
30.12.2020 31.12.2021 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
30.12.2020 31.12.2023 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-3
Admin
30.12.2020 31.12.2021 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
30.12.2020 31.12.2023 Klubové zařízení Plumlov, p.o. - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-3
Admin
17.12.2020 31.12.2021 Schválený rozpočet Města Plumlov na rok 2021
Admin
17.12.2020 31.12.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Plumlov na období 2022-2023
Admin

Ekonomika města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.11.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.11/2021
Admin
22.10.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.10/2021
Admin
23.09.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.9/2021
Admin
08.09.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.8/2021
Admin
25.08.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.7/2021
Admin
30.07.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.6/2021
Admin
30.06.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2021
Admin
27.05.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.4/2021
Admin
25.05.2021 30.06.2022 Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2020
Admin
11.05.2021 31.12.2021 Změna rozpisu rozpočtu Města Plumlov č.2/2021
Admin
15.04.2021 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. - 2021
Admin
15.04.2021 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. – 2021
Admin
15.04.2021 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS – SDH Soběsuky - 2021
Admin
13.04.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.3/2021
Admin
26.03.2021 31.12.2021 Změna rozpisu rozpočtu Města Plumlov č.1/2021
Admin
17.03.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.2/2021
Admin
09.02.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.1/2021
Admin
04.01.2021 31.12.2021 Dotace z rozpočtu Města Plumlov na rok 2021
Admin
03.04.2020 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - SH-ČMS SDH Soběsuky - 2020
Admin
03.04.2020 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL Plumlov, z.s.- 2020
Admin
03.04.2020 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - Povodí Moravy, s.p. - 2020
Admin
12.06.2019 31.12.2022 Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace č.1-2019 - TJ SOKOL Plumlov, z.s.
Admin
18.01.2019 31.12.2022 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL Plumlov, z.s.- 2019
Admin
18.01.2019 31.12.2022 Smlouva o poskytnutí dotace - SH-ČMS SDH Soběsuky - 2019
Admin
18.01.2018 31.12.2021 Smlouva o poskytnutí dotace - Povodí Moravy, s.p. - 2019
Admin
11.01.2018 31.12.2021 Smlouva o poskytnutí dotace - Povodí Moravy, s.p. - 2018
Admin
04.01.2018 31.12.2021 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL Plumlov, z.s. - 2018
Admin
04.01.2018 31.12.2021 Smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Plumlovských nadšenců, z.s. - 2018
Admin
04.01.2018 31.12.2021 Smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - SDH Soběsuky - 2018
Admin