Úřední deska

Záměry města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.08.2019 31.12.2021 Realizace projektu Cyklostezka Plumlov-Mostkovice, atraktivní přehrada
Admin

Stavební odbor

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.01.2021 05.02.2021 Oznámení o zahájení územního řízení, vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín, kanalizační přípojky splaškové kanalizace, Obec Krumsín
Stavební odbor
18.01.2021 03.02.2021 Územní rozhodnutí, EG.D., Žárovice, nová TS chaty
Stavební odbor
12.01.2021 27.01.2021 územní rozhodnutí: E.ON Distribuce, a. s./Ohrozim nová TS + VN, DS NN Černý
Výst.2208/2020/4, č.j.: 0046/2021/MUPL Stavební odbor
13.02.2018 - Kolaudace rodinných domů - po 1.1.2018
Admin

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.11.2020 30.04.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
Admin
22.05.2020 01.07.2021 Závěrečný účet za rok 2019 - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
Admin
22.05.2020 31.12.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov na roky 2021-2023
Admin

Rozpočet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.12.2020 31.12.2021 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
30.12.2020 31.12.2023 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-3
Admin
30.12.2020 31.12.2021 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
30.12.2020 31.12.2023 Mateřská škola Plumlov, p.o. - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-3
Admin
30.12.2020 31.12.2021 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
30.12.2020 31.12.2023 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-3
Admin
30.12.2020 31.12.2021 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
30.12.2020 31.12.2023 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-3
Admin
30.12.2020 31.12.2021 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
30.12.2020 31.12.2023 Klubové zařízení Plumlov, p.o. - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-3
Admin
17.12.2020 31.12.2021 Schválený rozpočet Města Plumlov na rok 2021
Admin
17.12.2020 31.12.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Plumlov na období 2022-2023
Admin