Odbor stavební úřad

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.04.2021 21.04.2021 Územní rozhodnutí, vodovodní přípojka k.ú. Hamry
Stavební odbor
13.02.2018 - Kolaudace rodinných domů - po 1.1.2018
Admin