Odbor stavební úřad

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.07.2021 14.08.2021 Územní rozhodnutí, stavební úprava sítě distribuční soustavy NN, EG.D, a.s., Plumlov-Mostkovice
Stavební odbor
23.07.2021 08.08.2021 Oznámení o zahájení společného řízení, novostavba rekreačního objektu, Prostějovičky
Stavební odbor
16.07.2021 31.07.2021 Územní rozhodnutí, rozšíření stávající optické sítě spol. CETIN, k.ú. Hamry
Stavební odbor
25.05.2021 10.06.2021 Oznámení o zahájení územního řízení, stavební úprava sítě distribuční soustavy NN, EG.D, a.s., Plumlov-Mostkovice
Stavební odbor
13.05.2021 28.05.2021 Územní rozhodnutí, rozšíření stávající optické sítě spol. CETIN, k.ú. Žárovice
Stavební odbor
06.05.2021 22.05.2021 Oznámení o zahájení řízení, novostavba bytového domu s 9 byty, Kojetínská Prefa
Stavební odbor
16.04.2021 02.05.2021 Oznámení o zahájení územního řízení, rozšíření stávající optické sítě spol. CETIN - Hamry
Stavební odbor
06.04.2021 21.04.2021 Územní rozhodnutí, vodovodní přípojka k.ú. Hamry
Stavební odbor
24.03.2021 08.04.2021 Oznámení o zahájení územního řízení, rozšíření stávající optické sítě CETIN, Plumlov - Žárovice
Stavební odbor
04.03.2021 20.03.2021 Územní rozhodnutí, vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín, kanalizační přípojky splaškové kanalizace, Obec Krumsín
Stavební odbor
03.03.2021 19.03.2021 Oznámení a usnesení zastavení územního řízení o dělení pozemku p.č. 1106/1 k.ú. Protivanov
0481/2021/MUPL Stavební odbor
04.02.2021 12.02.2021 Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy, oprava střechy dětského domova Plumlov, Olomoucký kraj
Stavební odbor
25.01.2021 10.02.2021 Územní rozhodnutí o zahájení územního řízení, Bousín NN+TS a VO, EG.D, a.s.
Stavební odbor
20.01.2021 05.02.2021 Oznámení o zahájení územního řízení, vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín, kanalizační přípojky splaškové kanalizace, Obec Krumsín
Stavební odbor
18.01.2021 03.02.2021 Územní rozhodnutí, EG.D., Žárovice, nová TS chaty
Stavební odbor
12.01.2021 27.01.2021 územní rozhodnutí: E.ON Distribuce, a. s./Ohrozim nová TS + VN, DS NN Černý
Výst.2208/2020/4, č.j.: 0046/2021/MUPL Stavební odbor
30.11.2020 16.12.2020 Oznámení o zahájení územního řízení, vodovodní přípojka k.ú. Hamry
2236/2020 Stavební odbor
28.11.2020 14.12.2020 oznámení územního řízení: E.ON Distribuce, a. s./Ohrozim nová TS + VN, DS NN Černý
Výst.2208/2020/4 Stavební odbor
18.11.2020 04.12.2020 Oznámení o zahájení územního řízení, Bousín NN+TS a VO, E.ON Distribuce
Stavební odbor
04.11.2020 23.11.2020 Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci odvolání Městyse Protivanov proti rozhodnutí Stavebního úřau Městského úřadu v Plumlově č.j. 0458/2020/MUPL ze dne 21.2.2020 – dělení pozemku p.č. 1106/1-ostatní plocha, k.ú. Protivanov.
Admin
02.11.2020 18.11.2020 Oznámení o zahájení územního řízení, stavební úprava sítě DS, Žárovice - E.ON Distribuce
2086/2020/MUPL Stavební odbor
30.10.2020 09.11.2020 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Buková - příprava a stavební úpravy části objektu. Buková č.p. 9
Admin
17.08.2020 03.09.2020 Územní rozhodnutí, změna využití území - Stínava - tůně III., Obec Stínava
Stavební odbor
16.03.2020 16.03.2020 Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově - omezení provozu (COVID-19)
Admin
01.02.2019 11.02.2019 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy-Obec Vícov-rekonstrukce střechy obecního úřadu Vícov novostavba krytého přístřešku
Admin
29.09.2017 09.10.2017 Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Vaňkovi, penzion, Plumlov
Admin
31.07.2017 16.08.2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu: podniková prodejna Mlékárna Otinoves
Admin
25.07.2017 10.08.2017 Územní rozhodnutí o změně využití území na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov, Městys Protivanov
Admin
26.05.2016 03.06.2016 Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - přístavba a stavební úpravy rodinného domu Prostějovičky č.p. 22 - Pojezný, Pojezná
Admin
04.06.2015 15.07.2015 Veřejná vyhláška - Magistrát Města Prostějova - oznámení o zahájení projednávání zadání regulačního plánu Plumlov - U boží muky - lokalita 13a
Admin
13.05.2015 27.05.2015 Krajský úřad Olomouckého kraje - pověření - územní souhlas - dvoukřídlá brána + oplocení (Bc. J.Čepl, Chodov)
Admin
08.09.2014 24.09.2014 Veřejná vyhláška - delegace - Kostelec na Hané-Plumlov-stavba bytového domu a stavba oplocení (Přemyslovice 99)
Admin
20.01.2014 20.01.2014 Systém stavebně technické prevence
Admin
22.02.2013 29.03.2013 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení přístavba, nástavba a stavební úpravy RD k.ú. Plumlov, Kořínek
Admin
21.02.2013 11.03.2013 Rozhodnutí o umístění stavby přípojka NN k rekreačnímu objektu k.ú. Hamry, manž. Bílí
Admin
21.02.2013 11.03.2013 Rozhodnutí o umístění stavby STL plynovodní přípojka k.ú. Mostkovice a Stichovice, Pozemky Forte, s.r.o.
Admin
19.07.2012 21.08.2012 Oznámení o zahájení ÚR+SŘ pro stavbu "garáže pro osobní automobil" Vodrážková Soběsuky
Admin
18.07.2012 21.08.2012 Oznámení o zahájení ÚR+SŘ+VK pro stavbu "rodinného domu a souvisejících staveb" Kitnerovi, Protivanov
Admin
25.06.2012 25.06.2012 Oznámení zahájení územního řízení "nástavby a přístavby objektů budov ředitelství divize Vojenské lesní správy", Žárovice č.p. 31
Admin
05.04.2012 05.04.2012 Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky "sklad zahradního nářadí s krytou terasou", Pavel Hapl, Prostějov.
Admin
18.10.2011 21.11.2011 Veřejná vyhláška - Městský úřad v Prostějově, SÚ - projednání návrhu zadání změny č.2 územního plánu Města Plumlova
Admin
22.07.2011 02.09.2011 Územní rozhodnutí a stavební povolení - sklad hutního materiálu, GREWIS-SPRINGS s.r.o.
Admin
10.06.2011 14.07.2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - sklad hutního materiálu, GREWIS-SPRINGS s.r.o., Boskovická 618, 798 06 Plumlov
Admin
20.05.2011 07.06.2011 Krajský úřad Ol.kraje - vyrozumění účastníků řízení o zastavení přezkumného řízení - větrná elektrárna V112/30 MW - Rozstání
Admin
18.04.2011 04.05.2011 Usnesení Krajského úřadu Ol.kraje - zahájení přezkumného řízení k rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení-ELDACO, a.s., Brno - větrná elektrárna V112/3.0 MW Rozstání
Admin
11.04.2011 11.04.2011 Oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemku "dělení pozemku Niva" p.č. 1123 v k.ú. Niva, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Admin
03.02.2011 08.03.2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Admin
27.12.2010 27.01.2011 Územní rozhodnutí - přípojka NN pro rodinný dům - Nečasovi, Drahany
Admin
01.12.2010 28.12.2010 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vrtaná studna, Petra Kaňová, Plumlov
Admin
24.11.2010 07.12.2010 Oznámení o zahájení řízení o povolení vyjímky - mobilhaus, ochoz s terasou a pergolou -Lakomý, Prostějovičky
Admin
24.11.2010 14.12.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí - Nečasovi, Drahany
Admin
24.11.2010 18.11.2010 Územní rozhodnutí-rozhodnutí o umístění stavby-přístavba a stavební úpravy sokolovny - TJ SOKOL Protivanov
Admin
24.11.2010 11.11.2010 Územní rozhodnutí - vrtaná studna, Hamry - Kučerová, Uničov
Admin
24.11.2010 11.11.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - rozšíření (přístavba) veřejného osvětlení - Obec Vícov
Admin
24.11.2010 26.11.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - zahradní altán u stávající rekreační chaty - Josífkovi, Rozstání, Baldovec
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Územní rozhodnutí - plynovodní a vodovodní přípojka k chatě - Kotyzová, Repechy
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna - Pitáková, Rozstání
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o změně využití území - změna kultury - Rindovi, Ohrozim
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - E.ON Distribuce, a.s. - stavební úpravy NN - Malé Hradisko
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu řízení - E.ON Distribuce, a.s. - kabel NN - Malé Hradisko, náves
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - E.ON Distribuce, a.s. - rekonstrukce NN - Malé Hradisko, horní konec
Admin
05.10.2010 21.10.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - ELDACO, a.s., Brno - větrná elektrárna, Rozstání
Admin
22.09.2010 08.10.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - přístavba rodinného domu - Matuška, Protivanov
Admin
15.09.2010 19.10.2010 Oznámení o zahájení řízení o povolení vyjímky - Lakomý, Prostějov - mobilhaus, ochoz s terasou a pergolou, Prostějovičky
Admin
08.09.2010 24.09.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - dvougaráž s terasou - Slepánkovi, Skoupých, Rozstání, Baldovec
Admin
03.09.2010 08.10.2010 Oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu - změna kultury - Rindovi, Ohrozim
Admin
27.08.2010 01.10.2010 Zahájení územního řízení - přístavba a stavební úpravy sokolovny Protivanov, TJ SOKOL Protivanov
Admin
25.08.2010 01.10.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - rozšíření veřejného osvětlení - Obec Vícov
Admin
25.08.2010 01.10.2010 Oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - plynovodní a vodovodní přípojka - Kotyzová, Repechy
Admin
12.08.2010 16.09.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného jednání a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - přístavba rodinného domu - Matuška, Protivanov
Admin
11.08.2010 27.08.2010 Územní rozhodnutí - vrtaná studna - Procházkovi, Protivanov
Admin
05.08.2010 07.09.2010 Zahájení územního řízení - vrtaná studna - Kučerová - Plumlov, Hamry
Admin
05.08.2010 07.09.2010 Zahájení územního řízení - vrtaná studna - Pitáková, Rozstání
Admin
03.08.2010 03.09.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - větrná elektrárna - Rozstání - ELDACO, a.s., Brno
Admin
23.07.2010 26.08.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Admin
20.07.2010 04.08.2010 Územní rozhodnutí a stavební povolení-hospodářský sklad-M.Perdoch,Žárovice
Admin
19.07.2010 03.08.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby - přípojka splaškové kanalizace pro objekt fary č.p. 18, Bezručova ul. Plumlov
Admin
01.07.2010 17.07.2010 Rozhodnutí o umístění a stavební povolení na stavbu "Repechy, TS pro penzion Kozlíková Bousín, Repechy", E.ON Distribuce, a.s.
Admin
30.06.2010 16.07.2010 Rozhodnutí o umístění a stavební povolení stavby "rozšíření(přístavba) distribuční sítě NN, Pěnčík Prostějovičky", E.ON Distribuce, a.s.
Admin
29.06.2010 03.08.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "studna Protivanov", Václav Procházka, Ludíkov a Ivana Procházková, Protivanov
Admin
23.06.2010 08.07.2010 Územní rozhodnutí - ČOV, Švestkovi, Plumlov
Admin
23.06.2010 26.07.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -kanalizační přípojka pro RD č.p. 615, ul.Balkán, Hanzlíkovi
Admin
21.06.2010 07.07.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - budova pro kogenerační jednotku,Mlékárna Otinoves
Admin
17.06.2010 04.07.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "vodovodní přípojka Niva", PROGLES s.r.o., Konecchlumí
Admin
16.06.2010 03.07.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "přeložka (přístavba) komunikačního vedení, část náves+ č.p.360 Malé Hradisko", Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha
Admin
16.06.2010 20.07.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - hospodářský sklad, M.Perdoch, Žárovice
Admin
15.06.2010 16.07.2010 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, splašková kanalizace, Fara Plumlov
Admin
09.06.2010 25.06.2010 Rozhodnutí o umístění stavby "vrtaná studna" Protivanov, manž.Křemenských
Admin
09.06.2010 25.06.2010 Rozhodnutí o dělení pozemků Ohrozim, Ing. František Bašný, Ohrozim
Admin
07.06.2010 23.06.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "sdružená tlaková kanalizace Plumlov - Záviš Hampl
Admin
03.06.2010 19.06.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "přijímací středisko radar Skalky A+B Buková č.p.139", Řízení letového provozu ČR, Jeneč
Admin
31.05.2010 15.06.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby -"skateboardové hřiště"Plumlov, Město Plumlov
Admin
26.05.2010 10.06.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 102 v Rozstání - Eva Hořavová,Jaroslav Hrubý
Admin
26.05.2010 10.06.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení "Prodloužení STL plynovodu Plumlov-Balkán, Jiří Dostál
Admin
19.05.2010 18.06.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Mlékárna Otinoves
Admin
17.05.2010 18.06.2010 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ČOV Švestkovi,Plumlov
Admin
17.05.2010 22.06.2010 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "Repechy, TS pro penzion Kozlíková Bousín, Repechy", E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
Admin
17.05.2010 22.06.2010 Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení stavby "rozšíření (přístavba) distribuční sítě NN, Pěnčík, Prostějovičky", E.ON Distribuce,a.s. České Budějovice
Admin
14.05.2010 15.06.2010 Oznámení o zahájení územního řízenío umístění stavby "vodovodní přípojka Niva č.p.47", PROGLES s.r.o., Konecchlumí
Admin
14.05.2010 30.05.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu "přeložka (přístavba)distribuční sítě VN 46 Vícov", E.ON Distribuce,a.s., České Budějovice
Admin
28.04.2010 01.06.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - sdružená tlaková kanalizace Plumlov,Balkán -Záviš Hampl
Admin
27.04.2010 27.05.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - skateboardové hřiště Plumlov-Město Plumlov
Admin
23.04.2010 01.06.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemků, zrušení konání ústního jednání a pozvání k ústnímu jednání v jiném termínu ve věci "dělení pozemku Ohrozim", Ing. František Bašný, Ohrozim
Admin
23.04.2010 27.05.2010 Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "přijímací středisko radar Skalky A+B Buková č.p.139", Řízení letového provozu ČR, Jeneč
Admin
23.04.2010 25.05.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "přístavba a rekonstrukce rodinného domu č.p.336 v Plumlově, Břetislav Brablec"
Admin
19.04.2010 20.05.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Admin
19.04.2010 27.05.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "přeložka (přístavba) komunikačního vedení, část náves + č.p. 360 Malé Hradisko", Telefónica O2 Czech Republic,a.s.
Admin
19.04.2010 27.05.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "vrtaná studna Protivanov", Daniel Křemenský a Markéta Křemenská, Protivanov
Admin
15.04.2010 18.05.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "revitalizace lokality "U mlýna" Protivanov - Tomáš Zapletal, Smržice
Admin
30.03.2010 13.04.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "vrtaná studna" na pozemku p.č. 479/4 v k.ú. Plumlov - Karel Knall
Admin
25.03.2010 29.04.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemků "dělení pozemku Ohrozim" p.č. 80 v k.ú. Ohrozim, Ing. František Bašný, Ohrozim
Admin
22.03.2010 08.04.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "vrtaná studna Vícov", Ing.Ladislav Šperka, Vícov
Admin
22.03.2010 08.04.2010 Rozhodnutí povolení výjimky pro umístění stavby "sklad na nářadí,zahradní posezení u RD Vícov č.p.207", Ing.Ladislav Šperka,Vícov
Admin
22.03.2010 08.04.2010 Rozhodnutí o umístění stavby - územní rozhodnutí - obchvat obce - II/150 - Vícov
Admin
16.03.2010 20.04.2010 Oznámenío spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a žádost o vydání závazného stanoviska-přeložka(přístavba) distribuční sítě VN 46 Vícov - E.ON Distribuce a.s.
Admin
15.03.2010 30.03.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - studna p.č. 479/4 - Karel Knall
Admin
09.03.2010 24.03.2010 Územní rozhodnutí a stavební povolení rodinný dům Jiří Foret a Zuzana Sekaninová, Soběsuky
Admin
16.02.2010 04.03.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "místní komunikace, chodník Ohrozim", Obec Ohrozim
Admin
12.02.2010 18.03.2010 Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby "sklad nářadí, zahradní posezení u rodinného domu Vícov č.p.207", Ing. Ladislav Šperka, Vícov
Admin
11.02.2010 26.02.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "studna Krumsín". Ladislav Grossmann, Plumlov
Admin
11.02.2010 24.02.2010 Územní rozhodnutí o změně využití území na pozemku p.č.1469/1 v k.ú. Plumlov - Povodí Moravy s.p.,závod Horní Morava,Olomouc
Admin
11.02.2010 24.02.2010 Územní rozhodnutí o dělení pozemku p.č. 1469/1 v k.ú. Plumlov
Admin
11.02.2010 18.03.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci "vrtaná studna Vícov", Ing. Ladislav Šperka, Vícov
Admin
10.02.2010 26.02.2010 Rozhodnutí povolení výjimky pro umístění stavby - přístřešek na dřevo u rodinného domu Vícov č.p. 99 -Jindřiška a Jaromír Třískovi, Vícov
Admin
05.02.2010 12.03.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání II/150Vícov-obchvat obce Vícov - Olomoucký kraj
Admin
02.02.2010 05.03.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba rodinného domu Soběsuky,p.č.183/55, Foret,Sekaninová
Admin
05.01.2010 11.02.2010 Oznámení-zahájení územního řízení (nové projednání) o umístění stavby: místní komunikace, chodník - Ohrozim, Obec Ohrozim
Admin