Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.11.2020 30.04.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
Admin
22.05.2020 01.07.2021 Závěrečný účet za rok 2019 - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
Admin
22.05.2020 31.12.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov na roky 2021-2023
Admin