Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin
18.01.2022 01.04.2022 Veřejná vyhláška – Magistrát Města Prostějova – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Sička, Hamry
Admin
18.01.2022 03.02.2022 Veřejná vyhláška – Magistrát Města Prostějova – rozhodnutí – Kanalizační řád Města Plumlov - dodatek č.1 – kanalizace Běliska
Admin
12.01.2022 28.01.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č.4
Admin
10.01.2022 25.01.2022 Odvolání proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Prostějov čj. SPU 336598/2021 ze dne 09.11.2021 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plumlov.
Admin
04.01.2022 02.01.2023 Vodovod Pomoraví, svazek obcí – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
24.11.2021 30.04.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – pravidla rozpočtového provizoria – 2022
Admin
16.04.2021 01.07.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený Závěrečný účet za rok 2020
Admin
16.04.2021 31.12.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
Admin