Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.11.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.4/2022
Admin
28.11.2022 31.12.2022 Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2023
Admin
23.11.2022 08.12.2022 Státní pozemkový úřad – rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plumlov
Admin
22.11.2022 16.12.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyhlášení elektronické aukce – pozemky p.č. 1224/38 a 1224/39, oba v k.ú. Plumlov
Admin
22.11.2022 16.12.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyhlášení elektronické aukce – pozemky p.č. 1224/32 a 1224/33, oba v k.ú. Plumlov
Admin
20.10.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.3/2022
Admin
22.09.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.2/2022
Admin
16.08.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.1/2022
Admin
01.07.2022 02.01.2023 Krajský úřad Olomouckého kraje – oznámení o uložení zdravotnické dokumentace – MUDr. Z.Krychtálek
Admin
28.04.2022 28.04.2027 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
27.04.2022 01.07.2023 Schválený Závěrečný účet - VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov za rok 2021
Admin
27.04.2022 02.01.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu - VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov na roky 2023-2025
Admin
27.04.2022 02.01.2023 Schválený rozpočet VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov na rok 2022
Admin
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin
04.01.2022 02.01.2023 Vodovod Pomoraví, svazek obcí – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
16.04.2021 31.12.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
Admin