Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.08.2021 01.09.2021 Veřejná vyhláška – Krajská hygienická stanice – VN Plumlov – dočasný zákaz koupání
Admin
09.07.2021 10.08.2021 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plumlov – oznámení o vystavení aktualizovaného návrhu
Admin
04.06.2021 08.07.2021 Sdělení o úpravě textu veřejné vyhlášky – Magistrát Města Prostějova – Oznámení řízení o Územním plánu Plumlov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Admin
28.05.2021 08.07.2021 Veřejná vyhláška-Magistrát Města Prostějov – oznámení řízení o Územním plánu Plumlov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Admin
28.05.2021 08.07.2021 Veřejné vyhlášky - Magistrát města Prostějova-Oznámení o řízení o rušení Regulačního plánu "Plumlov na Balkáně" a Změny č. 1 Regulačního plánu "Plumlov na Balkáně"
Admin
28.05.2021 08.07.2021 Veřejné vyhlášky - Magistrát města Prostějova-Oznámení o řízení o rušení Regulačního plánu Plumlov U Boží muky
Admin
27.05.2021 11.06.2021 Řád veřejného pohřebiště - Plumlov
Admin
26.05.2021 11.06.2021 Návrh Závěrečného účtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí  za rok 2020
Admin
13.05.2021 31.05.2021 Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Plumlovská přehrada – Plumlov a Mostkovice
Admin
23.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Olomoucký kraj – daň z nemovitých věcí – 2021
Admin
08.04.2021 30.04.2021 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Plumlovsko za rok 2020
Admin
07.04.2021 12.05.2021 Veřejná vyhláška – Finanční úřad v Prostějově - daň z nemovitých věcí – 2021
Admin
31.03.2021 03.05.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – křižovatka u Bidelce (6.4.2021-2.5.2021)
Admin
25.03.2021 12.04.2021 Návrh Závěrečného účtu VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov za rok 2020
Admin
25.03.2021 12.04.2021 Návrh rozpočtu VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov na rok 2021 + návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024
Admin
11.03.2021 29.03.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – výzva – vlastníci - nedostatečně identifikované pozemky
Admin
11.03.2021 29.03.2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek-úprava provozu na pozemních komunikacích na Plumlovské přehradě v Mostkovicích a Plumlově
Admin
19.02.2021 29.03.2021 Informace ke sčítání osob, bytů a domů -2021
Admin
09.02.2021 25.02.2021 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – Oznámení o návrhu na zrušení přírodní památky Pavlečkova skála
Admin
09.02.2021 25.02.2021 Záměr pronájmu pozemku p.č. 431/2 v k.ú. Plumlov a staveb na něm postavených – pláž U Valáška
Admin
04.02.2021 22.02.2021 Veřejná vyhláška-Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí – Rozhodnutí-stavební povolení. ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry -III.etapa
Admin
22.12.2020 31.12.2020 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.4/2020
Admin
18.12.2020 04.01.2021 Magistrát Města Prostějova – oznámení o návrhu opatření obecné povahy – úprava provozu na pozemních komunikacích v okolí Plumlovské přehrady v Mostkovicích a Plumlově
Admin
04.12.2020 21.12.2020 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2021
Admin
27.11.2020 31.12.2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2021
Admin
26.11.2020 31.12.2020 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - rozpočtové opatření č.3/2020
Admin
26.11.2020 15.04.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
Admin
23.11.2020 09.12.2020 Veřejná vyhláška – opatření veřejné povahy . aktualizace stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Hloučela – Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Admin
19.11.2020 07.12.2020 Veřejná vyhláška – oznámení zahájení řízení – ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa – Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí
Admin
27.10.2020 31.12.2020 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - rozpočtové opatření č.2/2020
Admin
12.10.2020 29.10.2020 Krajský úřad Olomouckého kraje - Veřejná vyhláška – 1.aktualizace stanovení záplavového území významného vodního toku Hloučela
Admin
13.08.2020 31.12.2020 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - rozpočtové opatření č.1/2020
Admin
29.07.2020 13.08.2020 Ohrožené prostory - VVP Březina - srpen 2020
Admin
22.05.2020 15.04.2021 Závěrečný účet za rok 2019 - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
Admin
22.05.2020 15.04.2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov na roky 2021-2023
Admin
21.05.2020 31.12.2020 Schválený rozpočet na rok 2020 - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
Admin
25.04.2019 04.01.2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
Admin
11.11.2008 26.11.2008 Veřejná vyhláška - Město Prostějov - V. Slezáková, Plumlov
Admin