Volby

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.11.2022 30.01.2023 Informace o počtu a sídle volebních okrsků – volba prezidenta ČR
Admin
14.11.2022 30.01.2023 Stanovení minimální počtu členů okrskové volební komise- volba prezidenta ČR
Admin

Stavební odbor

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.12.2021 01.12.2023 Žádost o potvrzení o účelu stavby (§125 odst.2 stavebního zákona)
Stavební odbor
13.02.2018 - Kolaudace rodinných domů - po 1.1.2018
Admin

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.11.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.4/2022
Admin
28.11.2022 31.12.2022 Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2023
Admin
23.11.2022 08.12.2022 Státní pozemkový úřad – rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plumlov
Admin
22.11.2022 16.12.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyhlášení elektronické aukce – pozemky p.č. 1224/38 a 1224/39, oba v k.ú. Plumlov
Admin
22.11.2022 16.12.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyhlášení elektronické aukce – pozemky p.č. 1224/32 a 1224/33, oba v k.ú. Plumlov
Admin
20.10.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.3/2022
Admin
22.09.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.2/2022
Admin
16.08.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.1/2022
Admin
01.07.2022 02.01.2023 Krajský úřad Olomouckého kraje – oznámení o uložení zdravotnické dokumentace – MUDr. Z.Krychtálek
Admin
28.04.2022 28.04.2027 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
27.04.2022 01.07.2023 Schválený Závěrečný účet - VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov za rok 2021
Admin
27.04.2022 02.01.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu - VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov na roky 2023-2025
Admin
27.04.2022 02.01.2023 Schválený rozpočet VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov na rok 2022
Admin
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin
04.01.2022 02.01.2023 Vodovod Pomoraví, svazek obcí – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
16.04.2021 31.12.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
Admin

Rozpočet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.11.2022 31.12.2022 Změna rozpisu rozpočtu Města Plumlov č.5/2022
Admin
25.11.2022 13.12.2022 Návrh rozpočtu Města Plumlov a příspěvkových organizací zřízených Městem Plumlov na rok 2023 + návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na období 2024-5
Admin
24.11.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.12/2022
Admin
25.10.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.11 /2022
Admin
27.09.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města  Plumlov č.10/2022
Admin
06.09.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.9/2022
Admin
30.08.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.8/2022
Admin
28.07.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.7/2022
Admin
01.07.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.6/2022
Admin
08.06.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2022
Admin
25.05.2022 31.12.2022 Změna rozpisu rozpočtu Města Plumlov č.3/2022
Admin
17.05.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.4/2022
Admin
21.04.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.3/2022
Admin
06.04.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.2/2022
Admin
18.03.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.1/2022
Admin
15.03.2022 31.12.2022 Změna rozpisu rozpočtu Města Plumlov č.2/2022
Admin
21.01.2022 31.12.2022 Změna rozpisu rozpočtu Města Plumlov č.1/2022
Admin
30.12.2021 02.01.2023 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
30.12.2021 31.12.2024 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
30.12.2021 02.01.2023 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
30.12.2021 31.12.2024 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
30.12.2021 02.01.2023 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
30.12.2021 31.12.2024 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
30.12.2021 02.01.2023 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
30.12.2021 31.12.2024 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
30.12.2021 02.01.2023 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
30.12.2021 31.12.2024 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Admin
15.12.2021 31.12.2022 Schválený rozpočet Města Plumlov na rok 2022
Admin
15.12.2021 31.12.2024 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Plumlov na roky 2023-2024
Admin

Ekonomika města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.04.2021 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS – SDH Soběsuky - 2021
Admin
15.04.2021 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. - 2021
Admin
15.04.2021 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. – 2021
Admin
03.04.2020 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - SH-ČMS SDH Soběsuky - 2020
Admin
03.04.2020 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL Plumlov, z.s.- 2020
Admin
03.04.2020 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - Povodí Moravy, s.p. - 2020
Admin
12.06.2019 31.12.2022 Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace č.1-2019 - TJ SOKOL Plumlov, z.s.
Admin
18.01.2019 31.12.2022 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL Plumlov, z.s.- 2019
Admin
18.01.2019 31.12.2022 Smlouva o poskytnutí dotace - SH-ČMS SDH Soběsuky - 2019
Admin