Zastupitelstvo města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.04.2021 13.04.2021 Pozvánka – 14 zasedání Zastupitelstva Města Plumlova -12.4.2021
Admin