8.5.2022 se konal pietní akt ke Dni vítězství, který byl obohacen vystoupením žáků Základní školy v Plumlově, čestnou stráží vodních skautů a hasičů.
Vedení města Plumlova položilo kytice k památníku obětem světových válek.

Dovolte, abych vás pozvala na pietní akt ke Dni vítězství, který se uskuteční v neděli 8.5.2022 v 18.30 hod. na náměstí u lva.

Pietní akt bude obohacen o recitaci dětí ze ZŠ, skauty a čestnou stráž hasičů.

Na setkání s vámi se těší

Gabriela Jančíková

Konečně jsme se dočkali

Po dlouhých dvou letech se nám podařilo uskutečnit setkání našich plumlovských seniorů. Povedlo se tak navázat na pravidelné schůzky, která nám přerušil covid. Zasedací místnost plumlovského městského úřadu tak mohla přivítat více než dvacítku milých lidí, pro které byl připraven bohatý program. Paní starostka nás spolu s dětmi z MŠ potěšila pěkným vystoupením nacvičeným k vítání jara. Senioři si poté v zábavném kvízu vyzkoušeli své znalosti o velikonočních tradicích u nás i ve světě. Nechybělo ani povídání o dalších plánech, které chceme společně podniknout. Těšit se můžeme na zájezd, návštěvu školy s posezením nad kronikami či loutkářské umění pana Dvořáka. Na všech přítomných bylo vidět, jak velkou radost mají ze společného setkání a popovídání si s ostatními.