Záměr prodeje pozemků p.č. 1290, 1292 a 194/2, všechny v k.ú. Hamry.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.09.2021

Sejmuto: 20.09.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Admin