člen zastupitelstva města
člen Kontrolního výboru ZMP