V Plumlově v současné době žije asi 2400 obyvatel.

Město Plumlov je složeno ze čtyř místních částí: Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry.

Město Plumlov zřizuje pět příspěvkových organizací, které pracují pro místní obyvatele a turisty. Základní školu s poměrně velkou spádovostí, mateřskou školu provozovanou ve dvou budovách. Základní uměleckou školu s velkých nadregionálním přesahem, domov pro seniory a klubové zařízení, které je ještě dále rozčleněno na jednotlivá střediska -- zámek. kemp žralok a technické služby. Město zřizuje zásahovou jednotku hasičů a finančně pomáhá jednotlivým spolkům k jejich činnosti. Jim patří obrovský dík za jejich spolkovou činnost, která sbližuje lidi a obohacuje společenský život ve městě. Základní zdravotní péči občanům poskytují lékaři na místním zdravotním středisku Další možnost kulturního vyžití umožňuje kulturní dům v Žárovicích a pro příznivce sportu je zde fotbalové hřiště a tenisové kurty.

photoMěstečko Plumlov je položeno v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané v nadmořské výšce 290 až 340 m/m. Je střediskem rekreační oblasti "Plumlovská přehrada", vzdálené 8 km západně od okresního města Prostějova a žije v něm 2 300 stálých obyvatel. Plumlov se skládá ze 4 místních částí ( Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry ).
Historie městečka, jehož původ spadá do konce 13. století je hlavně spjata s panstvím šlechtických rodů a to pánů z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna.

Mikuláš I. Opavský 1273 – 1311
Jan Lucemburský 1311 – 1322
Vok I. z Kravař 1322 – 1328
Jindřich I. z Kravař 1328 – 1344
Petr z Rožmberka 1344 – 1347
Beneš II. z Kravař 1347 – 1375
Petr I. z Plumlova (z Kravař) 1375 – 1411
Jindřich III. z Plumlova (z Kravař) 1411 – 1420
Beneš V. z Plumlova (spoluvládce) 1411 – 1417
Petr II. ze Strážnice (z Kravař) 1420 – 1434
Jiří ze Strážnice (z Kravař) 1434 – 1466
Johanka z Kravař a Heralt z Kunštátu 1466 – 1495
Lidmila z Kunštátu a Vratislav z Pernštejna 1495 – 1496
Vilém z Pernštejna 1496 – 1521
Jan z Pernštejna 1521 – 1548
Vojtěch z Pernštejna 1548 – 1561
Vratislav z Pernštejna 1561 – 1582
Jan z Pernštejna 1582 – 1597
Karel z Lichtenštejna 1599 – 1627
Karel Eusebius z Lichtenštejna 1627 – 1684

zamek1 vPlumlovský zámek byl postaven v letech 1680 - 1690 Janem Adamem z Lichtenštejna v pořadí třetím majitelem plumlovského panství. Důvodem této stavby byla absence rezidence odpovídající jejich bohatství a společenskému postavení. Nástupci Karla z Lichtenštejna, knížeti Karlu Eusebiovi, to příliš nevadilo, neboť se trvale zdržoval ve Valticích, ale jeho syn, podnikavý Jan Adam, se začal zabývat myšlenkou na opravu a přestavbu plumlovského hradu.

cesky kral premysl otakat II

 

Český král Přemysl Otakar II. měl ve znaku stříbrného dvouocasého lva v červeném poli.

 

 

 

 

  002

Titul vévody opavského byl udělen Mikuláši, nemanželskému synovi krále Přemysla Otakara II. Podle zásad heraldiky nelegitimní děti nemohou dědit erb svých rodičů, ale králové svým levobočným dětem zpravidla udíleli nové erby tak, aby byla nějaká souvislost patrná. Vévoda opavský tedy dostal prostý štít štípený stříbrně a červeně, což byly erbovní barvy českého krále.

rytina1 v smallHrad Plumlov byl vybudován pravděpodobně počátkem 2. poloviny 13. stolení, v době kolonizačního úsilí krále Přemysla Otakara II., na skalnatém kopci nad říčkou Hloučelou, na samém úpatí Drahanské vrchoviny. Pravděpodobně byl zeměpanským majetkem a sloužil k ochraně kolonizované oblasti, což by ukazovalo, že jeho zakladatelem je sám král Přemysl Otakar II. Na druhou stranu podle posledních výzkumů nelze vyloučit ani, že jeho zakladatelem je levoboček krále Přemysla Otakara II, Opavský vévoda Mikuláš I., který jej držel na přelomu 13. - 14. století.