Mikuláš I. Opavský 1273 – 1311
Jan Lucemburský 1311 – 1322
Vok I. z Kravař 1322 – 1328
Jindřich I. z Kravař 1328 – 1344
Petr z Rožmberka 1344 – 1347
Beneš II. z Kravař 1347 – 1375
Petr I. z Plumlova (z Kravař) 1375 – 1411
Jindřich III. z Plumlova (z Kravař) 1411 – 1420
Beneš V. z Plumlova (spoluvládce) 1411 – 1417
Petr II. ze Strážnice (z Kravař) 1420 – 1434
Jiří ze Strážnice (z Kravař) 1434 – 1466
Johanka z Kravař a Heralt z Kunštátu 1466 – 1495
Lidmila z Kunštátu a Vratislav z Pernštejna 1495 – 1496
Vilém z Pernštejna 1496 – 1521
Jan z Pernštejna 1521 – 1548
Vojtěch z Pernštejna 1548 – 1561
Vratislav z Pernštejna 1561 – 1582
Jan z Pernštejna 1582 – 1597
Karel z Lichtenštejna 1599 – 1627
Karel Eusebius z Lichtenštejna 1627 – 1684
Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna 1684 – 1712
Antonín Florián z Lichtenštejna 1712 – 1721
Josef Jan Adam z Lichtenštejna 1621 – 1732
Jan Karel Nepomuk z Lichtenštejna 1732 – 1748
Josef Václav z Lichtenštejna 1748 – 1772
František Josef Jan Adam z Lichtenštejna 1772 – 1781
Alois I. Josef z Lichtenštejna 1781 – 1805
Jan I. Josef z Lichtenštejna 1805 – 1836
Alois II. Josef z Lichtenštejna 1836 – 1858
Jan II. z Lichtenštejna 1858 – 1929
František z Lichtenštejna 1929 – 1931
Z Kravař 1322 – 1466 (141 r.)
Z Rožmberka 1344 – 1347 ( 3 r.)
Z Kunštátu 1466 – 1495 ( 29 r.)
Z Pernštejna 1495 – 1597 (102 r.)
Z Lichtenštejna 1599 – 1931 (332 r.)
A – Karolínská větev 1599 – 1712
B – Gundakarovská větev 1712 – 1748
C – Františkova větev 1771 – 1931