Úřední deska

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.07.2024 16.09.2024 Vojenský lesní úřad – rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesů (15.7.-15.9.2024)
Admin
09.07.2024 17.07.2024 Magistrát Města Prostějova, odbor dopravy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Žárovice
Admin
14.06.2024 28.07.2024 Částečná uzavírka komunikace III/37744 v obci Hamry (15.6.2024-27.7.2024)
Admin
23.05.2024 31.12.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.1/2024
Admin
02.05.2024 02.05.2030 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
29.04.2024 30.07.2024 Krajský úřad Olomouckého kraje – oznámení o možnosti seznámit se s návrhem péče o přírodní památku „Hamerská stráň“
Admin
16.04.2024 30.04.2025 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - schválený Závěrečný účet za rok 2023
Admin
16.04.2024 31.12.2027 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027
Admin
16.04.2024 30.04.2025 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - schválený rozpočet na rok 2024
Admin
16.05.2023 17.05.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2260/2022
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2259/2022
Stavební odbor
23.01.2023 31.12.2026 Mikroregion Plumlovsko – oznámení o zveřejnění dokumentů
Admin
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Spzn: 2558/2022
Stavební odbor
06.08.2022 08.08.2028 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM II
Stavební odbor
04.07.2022 05.07.2028 Poskytnutí informací dle zákona č.106/1996  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář, Praha
Admin
28.04.2022 28.04.2027 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin

Rozpočet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.06.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.7/2024
Admin
05.06.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.6/2024
Admin