Úřední deska

Stavební odbor

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.05.2023 11.06.2023 Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby, stavební úpravy pro změnu v užívání, k.ú. Plumlov
Stavební odbor

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.05.2023 07.06.2023 Veřejná vyhláška – Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí – rozhodnutí – změna stavby před dokončením – ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa
Admin
19.05.2023 12.06.2023 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Plumlovsko za rok 2022
Admin
17.05.2023 31.12.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.1/2023
Admin
16.05.2023 17.05.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
31.03.2023 30.04.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
31.03.2023 31.12.2026 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky ‪2024-2026‬
Admin
31.03.2023 30.04.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený závěrečný účet za rok 2022
Admin
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2260/2022
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2259/2022
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Spzn: 2558/2022
Stavební odbor
20.12.2022 31.12.2023 Mikroregion Plumlovsko – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
06.08.2022 08.08.2028 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM II
Stavební odbor
04.07.2022 05.07.2028 Poskytnutí informací dle zákona č.106/1996  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář, Praha
Admin
30.05.2022 03.07.2023 Závěrečný účet Mikroregionu Plumlovsko za rok 2021 - schváleno 26.5.2022
Admin
28.04.2022 28.04.2027 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
27.04.2022 01.07.2023 Schválený Závěrečný účet - VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov za rok 2021
Admin
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin

Rozpočet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.05.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.5/2023
Admin
25.04.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.4/2023
Admin