Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM II

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
informace-pb-scom-2.doc

Vyvěšeno: 06.08.2022

Sejmuto: 08.08.2028

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor