Prohlášení o přístupnosti

Město Plumlov se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti"), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Standardy a struktura webu

Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript a s ním populární open-source knihovnu jQuery.

Veškerý obsah webu je organizován hierarchicky. Informaci o tom, kde se v hierarchii webu právě nacházíte, naleznete pomocí "drobkové navigace" (Jste zde:).

Přehledný výpis všech stránek dle struktury webu je k dispozici formou mapy webu.


Informace prezentované v jiných formátech

Ve formátu PDF jsou k dispozici dokumenty, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.

Část dokumentů je rovněž zveřejněna v některém z formátů aplikace Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Libre office.

Přizpůsobení velikosti textu

Pokud je pro vás text  na webových stránkách obtížně čitelný, tak k jeho zvětšení můžete použít standartní nástroje Vašeho internetového prohlížeče.

V nejběžnějších moderních prohlížečích (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) lze text zvětšit současným zvolením Ctrl+ a zmenšít Ctrl-. K původní velikosti se lze vrátit pomocí Ctrl+0, nebo Ctrl+*. V Safari na OS X použijte místo Ctrl klávesu Command (⌘).

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  1. Některé PDF soubory obsahují naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text. (Pravidlo 1.1 Textové alternativy)
  2. Některé vložené video záznamy neobsahují titulky. (Pravidlo 1.2.2 Titulky (předtočené), Pravidlo 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené))
  3. Vložené video záznamy neobsahují překlad do znakového jazyka a rozšířený audio popis. (Pravidlo 1.2.6 Znakový jazyk (předtočený), Pravidlo 1.2.7 Rozšířený audio popis (předtočený))
  4. Není k dispozici alternativa pro video záznamy. (Pravidlo 1.2.8 Alternativa pro multimediální prvky (předtočené))
  5. Není k dispozici mechanismus pro vizuální znázornění textových bloků (např. uživatel si nemůže volit barvy popředí a pozadí). (Pravidlo 1.4.8 Vizuální znázornění)
  6. Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku. (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))

Uvedení do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto směru bylo náročné.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5. 4. 2020.
Prohlášení bylo revidováno dne 1. 1. 2021.

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše připomínky, náměty či problémy při zobrazování internetových stránek https://www.mestoplumlov.cz/ můžete zasílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Tuto e-mailovou adresu rovněž můžete využít pro ohlášení podezření, že tyto webové stránky nesplňují zákonem dané požadavky.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.