Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
informace-pb-scom.doc

Vyvěšeno: 28.04.2022

Sejmuto: 28.04.2027

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor