Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 16.05.2023

Sejmuto: 17.05.2029

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor