Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2260/2022

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
3-v-anonym.doc

Vyvěšeno: 23.01.2023

Sejmuto: 23.01.2029

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor