Územní rozhodnutí, změna využití území - Stínava - tůně III., Obec Stínava

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 17.08.2020

Sejmuto: 03.09.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor