Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci odvolání Městyse Protivanov proti rozhodnutí Stavebního úřau Městského úřadu v Plumlově č.j. 0458/2020/MUPL ze dne 21.2.2020 – dělení pozemku p.č. 1106/1-ostatní plocha, k.ú. Protivanov.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 04.11.2020

Sejmuto: 23.11.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Admin