Územní rozhodnutí, rozšíření stávající optické sítě spol. CETIN, k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 13.05.2021

Sejmuto: 28.05.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor