Záměr pronájmu stavby bez č.p. a č.e. – skladu na pozemku p.č. st.11/2 v k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.05.2021

Sejmuto: 07.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Admin