Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2078 a pozemku p.č. 2079, oba v k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 26.05.2021

Sejmuto: 11.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Admin