Územní rozhodnutí, rozšíření stávající optické sítě spol. CETIN, k.ú. Hamry

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 16.07.2021

Sejmuto: 31.07.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor