Společné povolení, novostavba rekreačního objektu, Prostějovičky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.09.2022

Sejmuto: 30.09.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor