Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyhlášení elektronické aukce – pozemky p. 1224/38 a 1224/39 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 28.03.2023

Sejmuto: 18.04.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Admin