Oznámení o zahájení územního řízení, 2x přípojka NN v k.ú. Prostějovičky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 18.04.2023

Sejmuto: 04.05.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Admin