Územní rozhodnutí, 2 přípojky NN Vingrálek, k.ú. Prostějovičky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 09.06.2023

Sejmuto: 25.06.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor