Informace o návrhu uzavření VPS Agrop

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.10.2023

Sejmuto: 29.10.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Stavební odbor