VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.7/2023

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.12.2023

Sejmuto: 08.01.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Admin