VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.03.2024

Sejmuto: 16.04.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Admin