Rozpočtový výhled Mikroregionu Plumlovsko na období 2011-2012

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Rozpočtový výhled Mikroregionu Plumlovsko na období 2011-2012

Rozpočtový výhled Mikroregionu Plumlovsko

na období r. 2011 – 2012 ( v tisících Kč)

   
   
 

 

     
         

Příjmy

 

2011

2012

 

par. 6409

       

4121

příspěvky obcí (30,-Kč/obyvatele)

177

177

 

celkem

 

177

177

 
         
         

Výdaje

 

     

par. 6409

       

5021

ostatní osobní výdaje

10

10

 

5139

nákup materiálu jinde nezařazený

2

2

 

5161

služby pošt

1

1

 

5163

služby peněžních ústavů

3

3

 

5167

služby školení a vzdělávání

8

8

 

5169

nákup ostatních služeb

30

30

 

5173

cestovné

7

7

 

5229

členský příspěvek MAS

59

59

 

5901

nespecifikované rezervy

57

57

 

celkem

 

177

177

 
         
         
         
         
         
         
         
         

Vyvěšeno:

23.11.2009

     

Sňato:

10.12.2009

     
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 23.11.2009

Sejmuto: 10.12.2009

Zveřejnil (zodpovídá): Admin