Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2010

   

Návrh rozpočtu 

 

   

 

Mikroregionu  Plumlovsko na rok 2010

 
               
               
           

navržený rozpočet

 
               

Příjmy :

         

177 390,00

 
               

členské příspěvky obcí (na 1 občana á 30,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách)

 
               
 

počet obyvatel (celkem 5913)

       

Plumlov

2420

       

72 600,00

 

Krumsín

621

       

18 630,00

 

Mostkovice

1488

       

44 640,00

 

Ohrozim

466

       

13 980,00

 

Prostějovičky

275

       

8 250,00

 

Stínava

149

       

4 470,00

 

Vícov

494

       

14 820,00

 
               
               
               

Výdaje :

         

177 390,00

 
               

ostatní osobní výdaje

       

10 000,00

 

informační tabule

         

25 000,00

 

nákup materiálu

         

2 000,00

 

služby pošt

         

500,00

 

nájemné informační centrum

       

1 200,00

 

služby peněžních ústavů

       

3 000,00

 

nákup ostatních služeb

       

30 000,00

 

cestovné

         

7 000,00

 

služby školení a vzdělávání

       

8 000,00

 

pohoštění

         

500,00

 

příspěvek MAS Prostějov-venkov

       

59 130,00

 

nespecifikované rezervy

       

31 060,00

 
               
               
               
               
               

Vyvěšeno :

23.11.2009

           

Sňato :

10.12.2009

     
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 23.11.2009

Sejmuto: 10.12.2009

Zveřejnil (zodpovídá): Admin