Územní rozhodnutí o umístění stavby - přípojka splaškové kanalizace pro objekt fary č.p. 18, Bezručova ul. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.07.2010

Sejmuto: 03.08.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin