Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna - Pitáková, Rozstání

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 25.10.2010

Sejmuto: 25.10.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin