Usnesení Krajského úřadu Ol.kraje - zahájení přezkumného řízení k rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení-ELDACO, a.s., Brno - větrná elektrárna V112/3.0 MW Rozstání

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 18.04.2011

Sejmuto: 04.05.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Admin