Mikroregion Plumlovsko - výkaz o hospodaření za rok 2010, rozvaha, vyúčtování příspěvků členských obcí, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.03.2011

Sejmuto: 30.03.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Admin