Návrh Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2012

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Kompletní text návrhu Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2012 je k nahlédnutí v kanceláři podatelny Městského úřadu v Plumlově v provozní době úřadu. Závěrečný účet Města Plumlov bude projednáván na zasedání zastupitelstva města v červnu 2013.


Vyvěšeno: 16.05.2013

Sejmuto: 04.06.2013

Zveřejnil (zodpovídá): Admin