Návrh Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2015

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Kompletní návrh závěrečného účtu je k nahlédnutí na Městském úřadu v Plumlově v provozních hodinách. Závěrečný účet bude schvalován na jednání zastupitelstva města dne 6.6.2016.


Vyvěšeno: 11.05.2016

Sejmuto: 27.05.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Admin